Ajankohtaista

Hyvinvointi, Koronavirus, Lapset, Nuoriso, Opetus ja koulutus, Päätöksenteko, Terveys

Nurmijärven koronapandemian toipumissuunnitelmassa painotetaan erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia

22.10.2021

Koronapandemia on vaikuttanut monin tavoin kuntalaisten hyvinvointiin ja sen vaikutukset näkyvät kunnan toiminnassa ja elinvoimassa. Koronakriisistä toipuminen vie arvioiden mukaan vuosia. Nurmijärven kunnalle on laadittu oma koronapandemian toipumissuunnitelma, joka on tehty koronapandemiasta palautumiseksi ja syntyneen palveluvelan hoitamiseksi. Kunnanhallitus käsittelee toipumissuunnitelmaa maanantaina 25.10.2021. Koronapandemian toipumissuunnitelmaan pääset tutustumaan täältä.

Kunnan toiminnassa merkittävin palveluvelka arvioidaan olevan lasten ja nuorten palveluissa, minkä vuoksi suunnitelmassa on painotettu erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukea. Koronapandemian jälkihoidossa mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin haasteet ovat korostuneet. Osana toipumissuunnitelmaa on huomioitu, että vuonna 2022 Nurmijärven ja Tuusulan kunnat viettävät Aleksis Kiven kuoleman 150-vuotismerkkivuotta Minä elän -teemalla. Teemavuosi nostaa esille mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin. Kunnat ovat suunnitelleet merkkivuoden ajalle erilaisia tapahtumia, kuten seminaareja, oppitunteja, kilpailuja, konsertteja, yhteisötaidetta, näyttelyitä ja luontoliikuntaa.

Teemavuoden lisäksi toipumissuunnitelmassa on asetettu lukuisia tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla pyritään ratkaisemaan tunnistettuja ongelmia tai haasteita.

Menolisäyksiä koronasta toipumiseksi

Koronapandemian toipumissuunnitelma jakaantuu neljään osaan; palveluiden palauttamiseen, kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseen, henkilöstön ja esimiesten hyvinvoinnin tukemiseen sekä korona-ajan oppeihin jatkoa varten. Suunnitelmassa on esitetty kunnan toimenpiteet ja tarvittavat määrärahat syntyneen palveluvelan hoitamiseksi. Suunnitelmassa tuodaan myös esille, että koronapandemian vaikutuksia tulee edelleen säännöllisesti seurata ja arvioida. Tarvittaessa toipumissuunnitelmaa tulee päivittää.

Koronakriisistä toipumisessa ja palveluvelan hoitamisessa sosiaali- ja terveyspalveluilla on suuri merkitys ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän on tarpeen laatia oma toipumissuunnitelmansa.

Toipumissuunnitelma sisältää määräaikaisia menolisäyksiä ja kaikki suunnitelmassa esitetyt menolisäykset on sisällytetty kunnanjohtajan talousarvioesitykseen vuodelle 2022. Määrärahoista päättää valtuusto talousarviokäsittelyn yhteydessä. Valtion rahallinen tuki kunnille on koronapandemian toipumisessa ehdottoman tärkeä.

Kunnanhallitus käsittelee koronapandemian toipumissuunnitelmaa maanantaina 25.10.2021. Lopullisesti suunnitelmasta päättää valtuusto talousarviokäsittelyn yhteydessä 17.11.2021.

Takaisin listaukseen