Ajankohtaista

Nurmijärvi-barometri, strategia

Nurmijärven ilmiön taustalla arkiset syyt – Näkyvillä myös kunnan strategiatyössä

26.10.2021

Kohtuullisempi asumisen hinta, turvallisuus, väljyys, vehreys ja hyvät kulkuyhteydet keskuskaupunkiin. Näistä tekijöistä muodostetaan kehyskuntien menestystarinoita yhdessä monipuolisen asuntotuotannon sekä elinkeinoelämän kanssa.

Lokakuun puolessa välissä saimme lukea Iltalehden tekemästä selvityksestä, jossa laitettiin Etuovi.com dataa käyttäen Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kehyskunnat kiinnostavuuspotentiaalin mukaiseen järjestykseen. ”Selvityksen perusteella Nurmijärvi ei ollut vain Helsingin seuduin haetuin kunta vaan myös Suomen suurimpien kaupunkiseutujen haetuin kunta”, erikoissuunnittelija Katriina Ahokas tiivistää.

”Etuoven data kertoo osaltaan Nurmijärven vetovoimasta. Ihmiset haluavat muuttaa kehyskuntiin ja Nurmijärvi on vahvasti mielen päällä kotia etsittäessä. Tämä viestii vahvasta kuntabrändistä”, viestintäpäällikkö Teemu Siltanen näkee.

Hakujen määrä ja Nurmijärven kiinnostavuuspotentiaali ovat puolestaan konkretisoituneet vuoden 2021 aikana merkittävänä väestönkasvuna. Tuoreen Nurmijärvi-barometrin mukaan tammi-syyskuun aikana Nurmijärven väkiluku on kasvanut 352 uudella asukkaalla. Tästä muuttovoiton osuus on 42 prosenttia, luonnollisen väestönkaskun 38 prosenttia ja nettomaahanmuuton 20 prosenttia.

Elokuun lisäksi myös syyskuu on Helsingin seudun kehyskuntien väestömuutosten osalta vaihteleva kuukausi. Vuoden 2021 syyskuussa kehyskunnista muuttovoittoa sai ainoastaan Järvenpää neljän henkilön verran. ”Kaiken kaikkiaan isojen kaupunkien kehyskuntien väestömuutosten ennustaminen on haastava laji. Vuotuiset muutokset voivat olla äkäisiä puhumattakaan kuukausitasosta. Väestömuutosten elementit voivat vaihdella rajustikin”, Ahokas summaa väestömuutoksia.

Arki arvotetaan korkealle

Ketkä Nurmijärvelle sitten muuttavat? Nurmijärvi vetää puoleensa nuoria perheitä, jotka arvostavat ennen kaikkea kunnan yleistä lapsiperhemyönteisyyttä. Tämä näkyy kaikin puolin laadukkaiden palvelukokonaisuuksien sekä monipuolisien hyvinvointia edistävien aktiviteettimahdollisuuksien arvostuksessa. Kuluvan vuoden kesällä toteutetussa strategiatyötä tukevassa Verkkoaivoriihessä arvotettiin korkealle myös asuinympäristöjen turvallisuus, vehreys, rauhallisuus ja väljyys.

Yhtenevää lapsiperheiden maalaiskunnan ajatusta muodostui myös Nurmijärven kunnan esimiehille suunnatun strategiakyselyn tuloksena.

Verkkoaivoriihen ja myös esimiehille suunnatun kyselyn tuloksiin voit tutustua strategiatyön teemasivuilla www.nurmijarvi.fi/strategia/

Verkkoaivoriihen, esimieskyselyn sekä muun osallistamis- ja valmisteluaineiston pohjalta Nurmijärven valtuusto työsti kuntastrategian visiota, arvopohjaa, painopistealueita sekä reunaehtoja. Myös tämän työstön pohjalta Nurmijärvestä piirtyi kehyskunnan perinteinen menestystarina.

”Monesti kuulee neuvottavan, että kuntastrategialla pitäisi erottua kolmensadan kunnan joukossa olemalla erilainen vau-kunta. Mutta entä jos vau-efekti syntyykin arjesta itsestään?”, pohtii erikoissuunnittelija Katriina Ahokas strategiatyöstön pohjalta.

”Nurmijärvi selviää muutoksesta kuin muutoksesta ulos voittajana ja ehkä juuri siksi se on luotettava kumppani epävarmassa maailmassa. Siinä on jotain tuttua, turvallista ja seesteistä. Jotain sellaista, joka muistuttaa, että kaikki on hyvin. Ja ehkä juuri se on Nurmijärven ilmiön lähde.”

 Joulukuussa päätetään strategian toimintaperiaatteista sekä visiosta, keväällä 2022 strategian painopistealueista

Nurmijärven kunnan strategiatyössä osallistetaan kuntalaisia. Joulukuussa 2021 valtuuston on tarkoitus päättää strategian toimintaperiaatteista ja visiosta. Kuntalaiset ja muut sidosryhmät pääsevät antamaan kommenttinsa esitysluonnokseen Me tehdään Nurmijärvi -verkkokyselyn kautta ajalla 21.-31.10.2021. Kunnan lautakunnat antavat kommenttinsa toimintaperiaatteista ja visiosta loka-marraskuun vaihteessa.

Kuntastrategia on yhteisiä valintoja siitä, mihin Nurmijärven halutaan suuntaavan. Strategiassa linjataankin Nurmijärven kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin visio ja tavoitteet. Strategia- ja talousjohtaja Ville Rajahalme painottaakin strategian merkitystä kunnan johtamisen välineenä: ”Valtuuston tärkein ohjausväline strategia linjaa meitä suuntaamaan rajallisia resurssejamme juuri Nurmijärven kannalta oikeisiin asioihin. ”

Strategian pohjimmainen luonne on tehdä valintoja. Kunnissa tyypillisesti strategia-asiakirjat ovat kuin luetteloita kunnan järjestämisvastuulle kuuluvista palvelu- ja viranomaistehtävistä. ”Me pyrimme välttämään tätä kompastuskiveä, jotta valtuuston kyky johtaa kuntaa strategialla vahvistuisi. Mitä enemmän toimintaamme pystymme strategian tasolla fokusoimaan, sitä suurempi ohjaavuus strategialla tulee olemaan”, Rajahalme painottaa.

Joulukuun päätösten pohjalta starttaa strategiatyön kolmas ja viimeinen vaihe, jossa työstetään käytännön toimintaa linjaavia strategisia painopistealueita. ”Työstäminen ajoittuu vuoden 2022 alkuun. Strategisista painopistealueista valtuuston on määrä päättää ensivuoden maaliskuussa”, Rajahalme kertoo.

Osallistamisen lisäksi kunnassa panostetaan tiedolla johtamiseen.

”Jotta kuntaa voidaan kehittää strategisesti tulevaa ennakoiden ja toimintaa ajoissa mukauttaen, tulee meidän tuntea asukkaamme ja heidän palvelutarpeensa sekä toimintamme muuttuvassa maailmassa”, Rajahalme konkretisoi osallistamisen ja tilastojen analysoinnin merkitystä ja jatkaa ”Nurmijärvellä näemme toivottavasti jo lähitulevaisuudessa, miten tiedot palvelutarpeista, toimitiloista ja palvelutuotannon kustannuksista yhdistyvät kokonaistarkasteluksi, joka osaltaan johtaa kunnan päätöksenteon jäntevöitymiseen”.

 

Aikaisempiin Nurmijärvi-barometrin julkaisuihin voit tutustua kunnan kotisivuilla.

Takaisin listaukseen