Ajankohtaista

Rakentaminen, Tontit

Nurmijärvelle suunnitteilla landemaista minitalorakentamista

15.4.2021

Kunta valmistelee asemakaavan muutosta Kirkonkylän Rantapuiston alueelle. Asemakaavan muutosluonnoksen mukaan alueelta olisi tulossa myyntiin 6–12 kpl minitaloille soveltuvia minitontteja. Alueen tonttien koko vaihtelee, 400–500 m2, ja tontin koosta riippuen sille voi rakentaa noin 80–120 kerrosneliömetrin suuruisen omakotitalon aputiloineen. Voidaankin puhua nurmijärveläisestä, landemaisesta minitalorakentamisesta, sillä tontit ja niille rakennettavien talojen neliömäärät ovat suurempia kuin yleensä tarjolla olevat.

Minitalorakentaminen sopii pienille ruokakunnille ja palveluiden äärelle haluaville

Minitalo ja -tontti sopivat rakentajalle, joka arvostaa Kirkonkylän palveluiden, joukkoliikenteen ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksien läheisyyttä, mutta ei tarvitse suurta taloa tai pihaa sen ympärille. Minitalot ovat myös ekologinen valinta ihmisille, jotka liikkuvat mieluusti jalan tai pyörällä.

Minitonteista kiinnostuneita ovat yleensä rakentajat, joiden ruokakunnan koko on pieni ja rakentamisbudjetti on maltillinen. He arvostavat keskusta-asumista, mutta haluavat itse vaikuttaa siihen millaisessa asunnossa asuvat. Minitalo on hankintakustannuksiltaan edullinen pienikokoisesta tontista ja talosta johtuen. Lopulliseen hintalappuun vaikuttaa luonnollisesti myös oman työn osuus ja materiaalivalinnat.

Tontin pieni koko rajoittaa jonkin verran talotyypin valintaa. Tämä ei useimmille kuitenkaan ole ongelma, sillä yli puolet omakotitaloista suunnitellaan yksilöllisesti rakentajan tarpeiden mukaan. Myös talotehtaat tekevät minitaloja. Osa markkinoi minitaloja osana mallistoaan ja osalla erityisratkaisut suunnitellaan erikseen kohteeseen sopivaksi, myös rakentajan omien suunnitelmien pohjalta.

Koska tontti on pieni, niin on hyvä huomioida myös palomääräysten, vapaiden näkymien, lumitilojen, hulevesien viivytyksen sekä autojen paikoituksen edellyttämät tilavaraukset, jotta hanke on kaikilta osin toteuttamiskelpoinen ja lopputulos hyvä. Vähäisiä neliöitä ei kannata myöskään käyttää liikaa aputiloihin tai säilytykseen, vaan itse asumiseen.

Milloin minitontit tulevat myyntiin ja miten tonttia haetaan?

Asemakaavoitus on vasta valmisteluvaiheessa, ja sen toteutumiseen vaikuttavat muun muassa päättäjien, kuntalaisten ja eri viranomaisten palaute. Tonttien myyntiaikataulu riippuu asemakaavahankkeen valmisteluaikataulusta sekä kunnallistekniikan rakentamisaikataulusta. Tonttien koot ja mitoitus voivat vielä tarkentua osana kaavaprosessia. Asemakaavan odotetaan alustavasti tulevan hyväksymiskäsittelyyn vuoden vaihteessa 2021–2022.

Kaavaratkaisusta riippuen katurakentaminen ja tarvittava yhdyskuntatekninen huolto toteutetaan erikseen oman aikataulun ja laadittavien katusuunnitelmien mukaan – arviolta vuoden parin kuluessa asemakaavan muutoksen hyväksymisestä.

Omakotitontteja luovutetaan vuokraamalla tai myymällä niitä tonttihakujen kautta. Tieto tonttien luovutuksesta julkaistaan maanhankinnan toimesta. Ohjeet tontin hakemiseen löytyvät kunnan verkkosivuilta. Kiinnostuneiden rakentajien kannattaa seurata kaavaprosessin etenemistä ja tonttihakuun liittyvää viestintää. Kohteen hinnoittelusta (alueellinen neliöhinta, €/m2) päätetään kunnan hankkeissa aluekohtaisesti osana päätöksentekoa.

Mistä lisätietoa ja neuvoja?

Rakennusvalvonta opastaa rakentajia lupa-asioissa. Aivan olennainen apu ja tuki rakennushankkeessa on kuitenkin pätevä ja luotettava ammattilainen, esimerkiksi arkkitehti- tai pääsuunnittelija, joka selvittää rakentajan puolesta lupaan, määräyksiin ja tontin reunaehtoihin liittyvät asiat sekä antaa tietoa eri ratkaisujen vaikutuksesta toteutettavuuteen ja kustannuksiin.

Myös talotehtaan ammattilaiset toimivat rakentajan asiamiehinä selvittäessään valitun vaihtoehdon soveltuvuutta juuri kyseiseen kohteeseen ja kaavamääräyksiin. Lisätietoa ja vaihtoehtoja on tarjolla eri talotehtaiden verkkosivuilla.

Yleistietoa omakotirakentamisesta Pientaloteollisuuden verkkosivuilla.

Lue lisää Kirkonkylän Rantapuiston asemakaavasta kunnan verkkosivuilta.

Näin Nurmijärvi rakentuu-blogin aiheena on perjantaina 16.4. kuvitteelliset minitalorakentajat ja talojen pohjakuvat. Kannattaa tutustua – voit vaikka löytää heidän joukostaan tyypin, jolla on samankaltaisia ajatuksia kuin sinulla, tulevasta ihanneminikodistasi.

 

Takaisin listaukseen