Ajankohtaista

Hyvinvointi, Liikunta, luonto, Matkailu, Seitsemän veljestä 150

Nurmijärvelle perustettu Seitsemän veljeksen luonnonsuojelualue

27.4.2023

Nurmijärvelle on perustettu Seitsemän veljeksen luonnonsuojelualue. Päätöksen asiasta teki ELY-keskus 25.4.2023. Alueen suojelu on luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta tarpeellista, sillä alueella on uhanalaisia lehtoluontotyyppejä runsaine kasvilajistoineen sekä suuria haapoja, jotka ovat tärkeitä liito-oraville.  Alueen nimeämistä Seitsemän veljeksen luonnonsuojelualueeksi puolsivat alueen läpi kulkeva Seitsemän veljeksen vaellusreitti sekä alueeseen liittyvien päätöksentekojen ajankohdat, jotka kytkeytyivät Aleksis Kiven kahteen 150-vuotisjuhlavuoteen.

Seitsemän veljeksen luonnonsuojelualue

Alueen suojelu on luonnon monimuotoisuuden ja kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeellista. Alueella on uhanalaisia lehtoluontotyyppejä, jotka täyttävät maa- ja metsätalousministeriön METSO-ohjelman valintaperusteet.

”Seitsemän veljeksen luonnonsuojelualue koostuu Hirmunojasta itä-länsisuuntaisesti ja etelän suunnasta laskevasta sivupurosta”, kertoo yleiskaavapäällikkö Anita Pihala.

Kasvillisuus on mesiangervovaltaista suurruohoniittyä, suurruoholehtoa ja saniaislehtoa. Kasvilajistoon kuuluvat muun muassa korpisorsimo ja -nurmikka, imikkä, luhtatähtimö, mätässara, koiranvehnä, tuoksumatara, velholehti, suokeltto, lehtokuusama ja lehtopalsami. Alueella kasvaa myös pähkinäpensaita ja metsälehmuksia.

Alueen suuret haavat ovat tärkeitä uhanalaiselle liito-oravalle, josta on havaintoja sekä kyseiseltä alueelta että itäpuolella rajautuvalta aiemmin perustetulta Hirmuojan luonnonsuojelualueelta.

Alueella on luonnonsuojelualueiden tavanomaisia rauhoitusmääräyksiä, muun muassa kasvien ottaminen tai vahingoittaminen sekä luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen on kielletty. Alueella on sallittu esimerkiksi marjojen ja hyötysienien poiminta sekä ulkoilureitin kunnostaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Kunta tulee laittamaan luonnonsuojelualueelle esimerkiksi infotaulun, jossa kerrotaan alueesta.

Luonnonsuojelualueella moninaiset siteet Aleksis Kiveen

”Hirmunojan luonnonsuojelualue kytkeytyy monin tavoin Aleksis Kiveen. Luonnonsuojelualueen perustamisesta tehtiin valtuustoaloite vuonna 2020, joka oli Seitsemän veljeksen julkaisemisen 150-vuotisjuhlavuosi. Alueen perustamisesta tehtiin päätös viime vuonna Aleksis Kiven päivänä, ja viime vuonna oli myös 150-vuotta Aleksis Kiven kuolemasta merkkivuosi. Nurmijärvi on myös Aleksis Kivi pääkaupunki”, toteaa Pihala.

Luonnonsuojelualueen läpi kulkee myös Seitsemän veljeksen vaellusreitti. Nurmijärven kunnan alueella keskivaativaa reittiä on noin 33 kilometriä, ja sen varrella ovat muun muassa Aleksis Kiven koti, Myllykoski, jääkaudenaikaisia hiidenkirnuja ja Sääksjärvi. Nurmijärveltä vaellusreitti jatkuu pohjoiseen päin mentäessä Hyvinkäälle ja etelään päin mentäessä Helsinkiin asti.

 

Kunnanvaltuuston päätös 2.11.2022 Seitsemän veljeksen luonnonsuojelualueen perustamisesta

Seitsemän veljeksen vaellusreitti

Takaisin listaukseen