Ajankohtaista

Lapset, Liikenne, Nuoriso, Opetus ja koulutus

Nopeusnäyttötaulut kertoivat karun totuuden – ylinopeutta ajoi suurin osa ajoneuvoista

11.6.2024

Kunnalla on 25 kiinteää, ja yksi siirrettävä nopeusnäyttötaulu. Taulujen tarkoitus on hillitä ajonopeuksia ja muistuttaa kuljettajia voimassa olevasta nopeusrajoituksesta. Pääsääntöisesti koulujen läheisyydessä olevien nopeusnäyttöjen keräämistä tiedoista koostetaan vuosittain yhteenveto, viime vuoden tulosten yhteenveto on nyt valmistunut. Sen mukaan ylinopeutta ajoi suurin osa autoilijoista.

Kiinteät nopeusnäyttötaulut koulujen läheisyydessä

Kunnan kiinteät nopeusnäyttötaulut sijaitsevat pääasiassa maanteiden varsilla olevien koulujen läheisyydessä. Taulun paikkoja valittaessa on hyödynnetty kuntalaisilta saatua palautetta.

Kiinteät nopeusnäyttötaulut näyttävät ohiajavalle kulkuneuvolle erilaisia tietoja.

Kun ajetaan

  • nopeusrajoituksen mukaan – näytöllä vuorotellen vihreä hymynaama ja ajonopeus
  • ylinopeus 1–5 km/h – näytöllä vuorotellen nopeusrajoitus ja ajonopeus
  • ylinopeus 6 km/h tai enemmän – näytöllä punainen ja vihainen naama

Näytöt tallentavat jokaisen ohiajavan ajoneuvon nopeuden, vaikka kaikkia ajonopeuksia taulu ei näyttäisikään.

Kunnan siirrettävää nopeusnäyttötaulua käytetään eri kohdissa kunnan katuverkkoa. Vuonna 2023 nopeusnäyttötaulu oli 28 eri kohteessa.

Mittaustuloksia – huolestuttavia ylinopeuksia Raalan-, Lepsämän- ja Kirkkotiellä

Autoilijoiden tulee noudattaa voimassa olevia nopeusrajoituksia katuverkossa, taajamien keskustoissa ja asuinalueilla. Jalankulkijan kuolemanriski esimerkiksi kasvaa merkittävästi, jos ajoneuvon nopeus on yli 30 km/h.

Mittaustulosten mukaan ylinopeutta ajoi suurin osa autoilijoista. Nopeusrajoitusta noudattavien osuus jäi puolessa kohteista alle 40 %. Huonoiten nopeusrajoituksia noudatettiin:

  • Raalantiellä Karhunkorven koulun itäpuolella vain 2 % autoilijoista ajoi nopeusrajoituksen mukaan
  • Lepsämäntiellä kahden näyttötaulun mukaan vain 4–5 % autoilijoista noudatti nopeusrajoituksia
  • Kirkkotiellä Professorintien liittymän läheisyydessä nopeusrajoitusten mukaan ajoi 8 % autoilijoista

Näytön tutka tallentaa nopeuden muutoksen tutkan havainnointialueella. Suurin osa näytöistä mittasi huomattavia nopeuden laskuja. Muutamissa kohteissa ajoneuvo on kiihdyttänyt näytön havainnointialueella, joka voi johtua mm. näytön sijoituksesta lähelle risteystä.

Positiivisiakin tuloksia ilmeni muutamassa paikassa, kuten Nukarintiellä ja Koulunkulmantiellä. Nukarin koulun sekä Palojoen koulun itäpuolella nopeusrajoitusta noudatti yli 70 % autoilijoista.

Nopeusnäyttöjen tuloksista kertova yhteenveto on viety liikenneturvallisuustyöryhmän käsittelyyn, ja taulujen keräämiä tietoja hyödynnetään esimerkiksi tulevien liikenneturvallisuustoimenpiteiden suunnittelussa. Nopeusnäyttöjen keräämä tieto ei ole yhtä tarkkaa kuin vuosittain viidessä kohteessa toteutettavan liikennetutkimuksen, jonka tuloksista tiedotettiin viime viikolla.

Tarkemmat tiedot nopeusnäyttöjen mittaustuloksista löytyy kunnan verkkosivuilta.

Takaisin listaukseen