Ajankohtaista

Lapset, Liikenne, Opetus ja koulutus

Nopeusnäyttötaulujen mukaan ylinopeutta ajettiin eri puolilla kuntaa

2.5.2022

Kulkuneuvojen ajonopeuksia mitataan kunnassa nopeusnäyttötauluilla. Kunnalla on 23 kiinteää, ja yksi siirrettävä nopeusnäyttötaulu. Taulujen tarkoitus on kerätä tietoa ajonopeuksista eri puolilla kuntaa, ja samalla muistuttaa kuljettajia voimassa olevasta nopeusrajoituksesta sekä hillitä ajonopeuksia.

Nopeusnäyttöjen keräämistä tiedoista koostetaan vuosittain yhteenveto. Viime vuoden mittaustulosten yhteenveto on nyt valmistunut.  Yhteenveto viedään muun muassa liikenneturvallisuustyöryhmän ja teknisen lautakunnan käsittelyyn, ja taulujen keräämiä tietoja hyödynnetään esimerkiksi tulevien liikenneturvallisuustoimenpiteiden suunnittelussa.

Kiinteät nopeusnäyttötaulut maanteiden varsilla olevien koulujen läheisyydessä

Nurmijärven kunnalla on 23 kiinteää nopeusnäyttötaulua. Kunnan kiinteät nopeusnäyttötaulut sijaitsevat pääasiassa maanteiden varsilla olevien koulujen läheisyydessä. Näytöt tallentavat jokaisen ohiajavan ajoneuvon nopeuden, vaikka kaikkia ajonopeuksia taulu ei näyttäisikään.

Kiinteät nopeusnäyttötaulut näyttävät ohiajavalle kulkuneuvolle erilaisia tietoja.

Kun ajetaan

  • nopeusrajoituksen mukaan – näytöllä vuorotellen vihreä hymynaama ja ajonopeus
  • ylinopeus 1–5 km/h – näytöllä vuorotellen nopeusrajoitus ja ajonopeus
  • ylinopeus 6 km/h tai enemmän – näytöllä punainen ja vihainen naama

Mittaustulosten mukaan ylinopeutta ajoi suurin osa autoilijoista. Nopeusrajoitusta noudattavien määrät jäivät useissa kohteissa reilusti alle 50 %. Huonoiten nopeusrajoituksia noudatettiin esimerkiksi Raalantiellä Karhunkorven koulun itäpuolella, jossa vain 3 % autoilijoista ajoi nopeusrajoituksen mukaan. Lahnuksentien toisen näyttötaulun mukaan vain 12 % autoilijoista noudatti nopeusrajoituksia, ja Metsäkylän koulun läheisyydessä Nummelantiellä nopeusrajoitusten mukaan ajoi 19 % autoilijoista.

Positiivisiakin tuloksia ilmeni muutamassa paikassa, kuten Nukarintiellä ja Koulunkulmantiellä. Nukarin koulun sekä Palojoen koulun itäpuolella nopeusrajoitusta noudattivat 76 % autoilijoista.

Siirrettävä nopeusnäyttötaulu oli 13 eri paikassa viime vuonna

Nurmijärven kunnalla on yksi siirrettävä nopeusnäyttötaulu, jota voidaan käyttää kunnan katuverkossa. Siirrettävän näytön tarkoituksena on kerätä tietoa ajonopeuksista ja muistuttaa kuljettajia voimassa olevasta nopeusrajoituksesta. Vuonna 2021 nopeusnäyttötaulu oli 13 eri kohteessa.

Nopeusnäyttötaulu on ohjelmoitu näyttämään sallitut ajonopeudet vihreällä ja ylinopeudet punaisella. Näytöt tallentavat jokaisen ohiajavan ajoneuvon nopeuden, vaikka kaikkia ajonopeuksia taulu ei näyttäisikään.

Taulun paikkoja valittaessa hyödynnetään kuntalaisilta saatua palautetta. Taulu on yhdessä paikassa muutaman viikon ajan.

Lue tarkemmin nopeusnäyttöjen mittaustuloksista kunnan verkkosivuilta.

 

Takaisin listaukseen