Ajankohtaista

Liikenne, Opetus ja koulutus

Nopeusnäyttöjen mittaustulokset vuodelta 2022

22.6.2023

Nurmijärven kunnalla on 23 kiinteää ja yksi siirrettävä nopeusnäyttötaulu. Taulujen tarkoitus on kerätä tietoa ajonopeuksista eri puolilta kuntaa sekä samalla muistuttaa kuljettajia voimassa olevasta nopeusrajoituksesta ja sen noudattamisesta. Nopeusnäyttöjen keräämistä tiedoista koostetaan vuosittain yhteenveto, vuoden 2022 yhteenveto on julkaistu kunnan kotisivuilla. Taulujen keräämiä tietoja hyödynnetään esimerkiksi tulevien liikenneturvallisuustoimenpiteiden suunnittelussa.

Kiinteät nopeusnäyttötaulut koulujen läheisyydessä

Kiinteät nopeusnäyttötaulut sijaitsevat maanteiden varsilla olevien koulujen läheisyydessä. Mittaustulosten mukaan ylinopeutta ajoi suurin osa autoilijoista. Nopeusrajoitusta noudattavien määrät jäivät useissa kohteissa reilusti alle 50 %.

Positiivisiakin tuloksia ilmeni muutamassa paikassa, kuten Nukarintiellä ja Koulunkulmantiellä. Nukarin koulun sekä Palojoen koulun itäpuolella nopeusrajoitusta noudattivat yli 70 % autoilijoista.

Siirrettävä nopeusnäyttötaulu 17 eri paikassa

Kunnalla on yksi siirrettävä nopeusnäyttötaulu, jota voidaan käyttää kunnan katuverkostossa. Siirrettävä näyttö kerää tietoa ajonopeuksista muistuttaen samalla kuljettajia alueella voimassa olevasta nopeusrajoituksesta.

Vuonna 2022 nopeusnäyttötaulu oli 17 eri kohteessa. Taulu on yhdessä paikassa muutaman viikon ajan. Taulun paikkoja valittaessa hyödynnetään kuntalaisilta saatua palautetta.

ELY-keskuksen nopeusnäytön tuloksia Nurmijärven maanteiltä

ELY-keskuksella on siirrettävä ajonopeuksia mittaava näyttö, joka kiertää vuosittain maanteiden varsilla myös Nurmijärvellä. Vuonna 2022 näyttö oli sijoitettuna Nurmijärvellä 22 eri maantieverkoston kohteessa.

Seitsemässä kohteessa: Herustentiellä, Kuonomäentiellä, Lahnuksentiellä, Lepsämäntiellä (keskusta-alueella), Metsäkyläntiellä, Raalantiellä ja Valkjärventiellä yli 10 km/h ylinopeutta ajavia oli 5–10 %.

Kuudessa kohteessa: Rajamäentiellä kahdessa mittauspisteessä, Järventaustantiellä, kahdessa Metsäkyläntien mittauspisteessä ja Lepsämäntiellä (Lintumetsässä) yli 10 km/h ylinopeutta ajavia oli yli 30 %.

ELY-keskus raportoi jokaisesta näytöstä tuloskortin, jossa on esitetty näytön sijoituspaikka, mittausajankohta, nopeusrajoitus ja kaavioita näytön tallentamista tiedoista.

Tarkemmat tulokset nopeusnäyttöjen mittaustuloksista löytyvät kunnan verkkosivuilta.

Takaisin listaukseen