Ajankohtaista

Asuminen, Kaavoitus, Kunnallistekniikka, Näin Nurmijärvi rakentuu blogi, Rakentaminen, Tontit

Näin Nurmijärvi rakentuu blogi: Mitä kaikkea uuden asuinalueen rakentaminen vaatii?

23.2.2023

Nurmijärvelle on rakentunut ja rakentuu parasta aikaa useita uusia asuinalueita. Mutta mitä kaikkea vaaditaan ennen kuin uudet asukkaat pääsevät rakentamaan talojaan uudelle asuinalueelle?

Kaikkea kunnan maankäyttöä ohjaa kaavoitus. Maakunta-, yleis- ja asemakaavat määrittelevät eri tasoilla maankäyttöä ja rakentamista kunnan alueella. Kun asemakaava on laadittu ja hyväksytty jollekin alueelle eli päätetty kaavoittaa tontteja ja rakentaa uusi alue, niin seuraavaksi laaditaan katu- ja rakennussuunnitelmat.

Savipitoista maata

Ihan pelkälle pellolle ei kuitenkaan voi lähteä rakentamaan taloja ja palveluja, vaan ensin sinne täytyy rakentaa toimiva infra- ja katuverkko.

Nurmijärvellä maaperä on yleisesti ottaen hyvin savipitoista ja sen vuoksi huonosti kantavaa. Sen takia sitä täytyy usein vahvistaa ennen kuin sen päälle voidaan rakentaa esimerkiksi katuja. Esimerkiksi Vanha-Klaukassa maaperää on vahvistettu pilaristabiloimalla eli saven sekaan sekoitetaan sideainetta, yleensä kalkki- tai sementtipohjaista. Maaperään sitoutuessaan sideaine vahvistaa maata ja tekee siitä kantavampaa, jolloin sen päälle voidaan rakentaa.

Katujen alla riittää putkia ja johtoja

Kun maaperä on ensin käsitelty sopivaksi rakentamiselle, saapuvat työmaalle kaivinkoneet ja alkaa varsinainen rakentaminen. Ennen näkyvimpien rakenteiden, esimerkiksi asfaltin tai kiveyksen rakentumista, vaaditaan monta työvaihetta.

Katujen alla menee myös paljon infraa, sillä uudet talot vaativat mm. vettä, viemärilinjoja, sähköä ja tietotekniikkayhteyksiä. Kaikki nämä putket ja johdot kulkevat katujen ja kevyen liikenteen väylien alla.

Lisäksi katujen alla kulkee hulevesiviemäreitä, rumpuja ja kaivoja, koska asfaltille satava vesi ei imeydy, vaan se täytyy ohjata hallitusti pois kaduilta ja viheralueilta. Vesijohtoihin täytyy asentaa venttiileitä, viemärilinjoihin kaivoja ja pumppaamoita.

Kaikki nämä vaativat paljon työtä ja suurin osa asennuksista tehdään ihan käsityönä. Lisäksi tarvitaan sähkökeskuksia, kaapelien vetoa, katuvalaisinten jalustojen, varsien ja valaisinten asentamista ja kytkentää sekä paljon muuta ennen kuin alue on valmis vastaanottamaan uudet asukkaat.

Kaduille kalliomursketta ja asfalttia

Kun putket ja johdot on saatu rakennettua, voidaan katujen rakennekerrokset rakentaa loppuun asti. Tämä tarkoittaa erilaisten kiviainesten, yleensä kalliomurskeen kuskaamista, levittämistä ja tiivistämistä.

Vasta viimeisenä silauksena katujen pintaan tulee asfaltti. Asfalttia tulee yleensä kaksi kerrosta: pohja-asfaltti ja pinta-asfaltti, joka kestää hyvin kulutusta. Näin alue on siinä valmiudessa, että tontit voidaan luovuttaa ja uudet asukkaat pääsevät rakentamaan.

Viimeisenä viimeistellään

Alueiden viimeistelytyöt, viimeinen kerros asfalttia, kiveykset, nurmetukset, istutukset ja ajoratamaalaukset, tehdään valmiiksi yleensä muutama vuosi tonttien luovutuksen jälkeen. Tämä sen takia, että alueella rakennetaan melkein kaikille tonteilla yhtä aikaa, on alueella jatkuva rekka-, kone- ja autoralli ja siinä tohinassa tahtovat reunakivet mennä kumoon ja vastakylvetyt nurmikot rullalle. Alueiden viimeistelyt tehdään vasta siinä vaiheessa, kun kiivain rakentaminen alueella on rauhoittunut.

Kaiken kaikkiaan uuden asuinalueen rakentaminen vie aikaa vuosia ja työpanosta tarvitaan niin maankäytön, suunnittelun kuin rakentamisen osalta. Lopputuloksena on uusi asuinalue, kuten Vanha-Klaukka.

Vanha-Klaukan alueella on muuten tontteja tällä hetkellä tarjolla jatkuvassa haussa, käy tutustumassa kunnan verkkosivuilla.

 

Bloggaajana

Elina Keränen, rakennuttajainsinööri

 

>>> Näin Nurmijärvi rakentuu blogi

Takaisin listaukseen