Ajankohtaista

Näin Nurmijärvi rakentuu blogi, Opetus ja koulutus, Rakentaminen, Tilakeskus

Näin Nurmijärvi rakentuu blogi: Etäopetusta saneerauksen keskellä

25.3.2021

Nurmijärven yläkoulujen 7.–9. luokkalaiset siirtyivät etäopetukseen 8.3., poikkeuksena erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaat, jotka ovat lähiopetuksessa. Näin myös Urheilupuiston koululla – suurin osa oppilaista siirtyi kotiin opiskelemaan ja opettajat antavat opetusta kotoa tai koululta. Koulullahan alkoi sisäilman parantamiseen liittyvä peruskorjaus maaliskuun alussa, ja varsinaiset remonttityöt käynnistyivät samaan aikaan, kun siirryttiin etäopiskeluun. Etäopetukseen siirtyminen ja peruskorjauksen alkaminen osuivat hyvään saumaan, päästiin hakemaan tuntumaa opetustyön ja saneerauksen yhteistyöstä pienemmällä porukalla.

Etäopetusta koululla vai kotona?

Kun päätös etäopetuksen alkamisesta tuli, niin koulun opetushenkilöstö aloitti sovitusti etäopetuksen antamisen maanantaina 8.3. koulun tiloista käsin. Näin mahdollistettiin esimerkiksi kollegiaalinen lähituki etäopetuksen annossa, ja samalla opetusvälineet ja -materiaalit olivat käden ulottuvilla, opettajien omissa opetustiloissa.

Aloituspäivän jälkeen opettajilla on ollut mahdollista antaa oppilaille etäopetusta koululta tai kotoa käsin, liittyen osittain koululla meneillään olevaan saneeraukseen. Karkeasti jakaen noin kolmannes opettajista on työskennellyt koululla lähes koko ajan, ja loput kaksi kolmasosaa on käynyt koululla satunnaisesti tai ei ollenkaan.

Yleisesti ottaen etäopetus ja -opiskelu ovat sujuneet huomattavasti varmemmin ottein kuin viime keväänä. Keväällä saatuja kokemuksia on hyödynnetty, ja valmistautumisaikakin oli nyt paljon pidempi. Etäopetus on siis vakaalla pohjalla, sujuvampaa ja monin tavoin rikasta, niin opettajille kuin oppilaille. Oppilaat ovat olleet aktiivisemmin läsnä etäoppitunneilla kuin viime keväänä, ja palauttaneet sovitusti heille annettuja tehtäviä.

Saneeraus etenee suunnitellusti sulassa sovussa

Sisäilman korjaustyöt ovat lähteneet hyvin käyntiin ja etenevät laadittujen suunnitelmien mukaan. Työn alla ovat auditorion viereiset opetustilat sekä käsityö- ja kotitalousluokat. Oppilaiden siirtyminen etäopetukseen ei ole mainittavammin muuttanut saneerauksen etenemissuunnitelmaa tai työvaiheita, koska opetushenkilöstöä on ollut myös paikan päällä.

Toteutettujen korjaustöiden laatua valvotaan suunnitellusti ja säännöllisesti. Tekemällä esimerkiksi kokeita tiivistystöiden onnistumisesta. Tähän mennessä tehdyt kokeet osoittavat, että tiivistystöiden laatu on erinomainen eli käytännössä seinät ovat ilmatiiviitä.

Vuoropuhelu koulun henkilöstön ja saneeraustöiden toimijoiden kanssa on ollut joustavaa ja kitkatonta. Yhteisten käytäntöjen ja toiminnan yhteensovittaminen on sujunut, avoimesti keskustelemalla ja asioista neuvottelemalla. Saneerauksen keskellä kouluarki on pyörinytkin varsin normaalilla tavalla, ilman häiriöitä. Ainakin näin, etäopetuksen aikana.

 

Bloggaajina

Matti Jumpponen, Urheilupuiston koulun rehtori

Hemmo Saartoala, Tilakeskuksen rakennuttajainsinööri

 

Näin Nurmijärvi rakentuu – blogi

Takaisin listaukseen