Ajankohtaista

Aluevaalit 2022

Näin äänestät turvallisesti

13.1.2022

Näin äänestät aluevaaleissa turvallisesti Aluevaalit toimitetaan epidemiatilanteen edellyttämillä järjestelyillä. THL:n näkemyksen mukaan äänestäminen on vähäisen riskin tilanne. Jos paikalliset terveysviranomaiset antavat äänestämiseen liittyvistä järjestelyistä tiukempia ohjeita, niitä noudatetaan oikeusministeriön antamien ohjeiden sijaan. Tilannetta seurataan Nurmijärven kunnassa ja tiedotetaan, mikäli tällaista ohjeistusta annetaan.

Näin koronaturvallisuudesta huolehditaan äänestyspaikoilla

Nurmijärven kunta on varautunut siihen, että äänestäminen sujuisi mahdollisimman turvallisesti koronapandemian aikana. Kunta on mahdollisuuksien mukaan järjestänyt äänestystilat niin, että ne ovat väljät ja että niissä on mahdollisimman hyvä ilmanvaihto.

Lisäksi:

  • rajataan samaan aikaa äänestävien määrää ja jonottaminen järjestetään huoneiston ulkopuolella
  • pintoja ja kyniä puhdistetaan 2–4 tunnin välein

Kasvomaskin ja käsihuuhteen käyttö on tärkeää samoin kuin riittävän etäisyyden säilyttäminen muihin äänestettäessä. Vaalivirkailijat pitävät huolta turvallisuudesta äänestyspaikalla ja neuvovat ohjeiden noudattamisessa.

Altistuneet, karanteeniin ja eristykseen asetetut ja hengitysoireiset

Hengitystieoireisia, koronavirukselle altistuneita ja lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä olevia äänestäjiä varten on suunniteltu erityistoimenpiteitä äänestyksen mahdollistamiseksi. Ennakkoäänestysaikana äänestäjän tulisi odottaa hengitystieoireiden, karanteenin tai eristyksen päättymistä ennen kuin äänestää. Vaalipäivänä karanteenissa tai eristyksessä olevan on soitettava äänestyspaikan pihalla olevaan numeroon äänestyksen mahdollistamiseksi. Äänestäjät voivat kysyä neuvoa erityisjärjestelyistä oman kuntansa keskusvaalilautakunnalta, puh 040 317 2015.

Ohjeet äänestäjälle ennakkoäänestys­paikassa ja varsinaisena vaalipäivänä

  • Asioi äänestyshuoneistossa mahdollisimman joutuisasti
  • Pidä turvaväliä (2 m) muihin äänestäjiin ja vaalitoimitsijoihin
  • Käytä maskia. Äänestyspaikalle on järjestetty maskeja niille, joilla sitä ei ole mukana
  • Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla
  • Jos sinulla on hengitystieoireita tai olet karanteenissa/eristyksessä, lue tarkemmin kohta: Altistuneet, karanteeniin ja eristykseen asetetut ja hengitysoireiset
  • Seuraa vaalivirkailijan antamia ohjeita

Äänestystapahtuma

Äänestäjän tullessa äänestyspaikalle häntä vastassa on maskia käyttävä vaalivirkailija, joka kehottaa käyttämään hänestä 2 metrin etäisyydellä olevaa käsihuuhdetta ja tarjoaa maskia, jos äänestämään tulijalla ei ole maskia valmiiksi. Käsihuuhdetta on tarjolla myös lähetekirjeen täyttämisen yhteydessä (äänestysten vastaanotossa) ja äänestyspaikasta lähdettäessä. Käsienpuhdistamisesta kertova opaste on näkyvillä äänestyspaikassa.

Henkilöllisyyden tarkistaminen Vaalit.fi-sivustolla julkaistussa uutisessa kerrotaan äänestäjän henkilöllisyyden tarkastamisesta äänestyspaikalla. Vaalivirkailija voi pyytää äänestäjää poistamaan kasvomaskin lyhyesti henkilöllisyyden toteamiseksi. Vaalivirkailijoiden ja äänestäjien välissä on suojapleksi.

Ulkoäänestysmahdollisuus ennakkoäänestyksen aikana

Aluevaalien ennakkoäänestysaikana kaikki ulkoäänestyspaikat palvelevat kaikkien hyvinvointialueiden äänioikeutettuja. Nurmijärvellä ulkoäänestyspaikkoja ei ole, kuten ei muuallakaan Keski-uudenmaan hyvinvointialueella. Kuitenkin esimerkiksi muualla Uudellamaalla olevilla ulkoäänestyspaikoilla voi käydä äänestämässä ennakkoon seuraavasti: https://vaalit.fi/ulkoaanestyspaikat-aluevaalien-ennakkoaanestyksessa

Äänestäjä voi valita ennakkoäänestyksessä, minkälaisessa ennakkoäänestyspaikassa ja milloin äänestää. Varsinaisena vaalipäivänä voi äänestää vain siinä paikassa, joka lukee äänioikeutetulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa.

Lisätietoa

Ohjeita turvalliseen äänestämiseen kuntavaaleissa korona-aikana

Oikeusministeriön vaalisivusto Vaalit.fi

Vaalit.fi: Henkilöllisyyden todistaminen äänestyspaikalla

Nurmijärven kunnan keskusvaalilautakunta, sihteeri Sari Forsström (sari.forsstrom@nurmijarvi.fi)

Nurmijärven kunnan aluevaalisivut

 

Takaisin listaukseen