Ajankohtaista

Palveluverkkoselvitys, Palveluverkkotyö

Muutos aikatauluun: Palveluverkkosuunnitelma etenee valtuustoon joulukuussa

6.10.2020

Nurmijärven kunnassa on käynnissä Me tehdään Nurmijärvi -palveluverkkotyö, jonka yhteydessä päätetään, missä ja miten kunnan palvelut tulisi toteuttaa. Työ aloitettiin vuonna 2019, ja palveluverkkosuunnitelma on tarkoitus laatia ja viedä päätöksentekoon vuoden 2020 aikana.

Kunnan lautakunnat käsittelivät palveluverkkosuunnitelmaluonnoksia 30.9. ja toivoivat käyttöönsä muun muassa kuntalaiskyselyn tulokset (kysely sulkeutuu 7.10.) ja tarkempia tietoja ennakkovaikutusten arvioinnista ennen lausuntojen antamista. Uuden aikataulun mukaan lautakunnat antavat lausuntonsa lokakuun lopulla. Lautakuntien lisäksi omat lausuntonsa antavat nuorisovaltuusto, vanhus- sekä vammaisneuvosto, kyläasiain neuvottelukunta ja vanhempainfoorumit. Kuntalaiset ja kunnan työntekijät pääsevät ottamaan kantaa suunnitelmaan aiemmin mainitun kyselyn kautta.

Kuntalaiskyselyn tulosten yhteenveto ja lausunnot toimivat palveluverkkoesityksen viimeistelyn tukena. Palveluverkkosuunnitelma on tarkoitus saattaa kunnanhallituksen päätettäväksi marraskuussa ja kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja päätettäväksi joulukuussa 16. päivä.

Palveluverkkotyön aikataulujana.

Katso Me tehdään Nurmijärvi Live -palveluverkkoinfotilaisuus 6.10.:

https://youtu.be/tiSZfeO6otg

Takaisin listaukseen