Ajankohtaista

Lapset, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Varhaiskasvatus

Muutoksia kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamiseen

28.9.2023

Nurmijärven kunnassa on tulossa muutoksia kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamiseen. Sivistyslautakunta on päättänyt, että kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisien maksaminen siirretään Kelan kautta maksettavaksi yhteistyössä solmittavalla kuntalisäsopimuksella. Sopimus Kelan kanssa astuu voimaan 1.12.2023 alkaen.

Kotihoidon tuen kuntalisän siirtäminen Kelan kautta maksettavaksi vahvistaa kuntalaisten tasavertaista ja asiakasystävällisempää kohtelua. Kotihoidon tuen kuntalisää on Nurmijärven kunnassa voinut hakea jo vuodesta 2006 alkaen, mutta sitä on pitänyt hakea erikseen. Joulukuussa voimaan astuvan muutoksen myötä lakisääteisen kotihoidon tukeen oikeutetut perheet saavat samanaikaisesti kuntalisän, eikä sitä tarvitse enää erikseen hakea kunnasta erillisellä lomakkeella.

Kuka voi saada kotihoidon tuen kuntalisää?

Kotihoidon tukea voi saada, jos alle 3-vuotiaalla lapsella ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Kotihoidon tukea maksetaan vanhempainrahakauden jälkeen ja tukeen kuuluvat lakisääteisenä osuutena hoitoraha ja hoitolisä.  Sen lisäksi voidaan maksaa kuntalisää, jonka maksamista muutos nyt siis koskee. Kotihoidon tuen kuntalisän suuruus Nurmijärven kunnassa on 200 euroa kuukaudessa.

Kotihoidon tuen kuntalisän myöntämiselle Nurmijärven kunnassa on seuraavat ehdot:

  • Lapsi on iältään alle kaksi vuotta
  • Lapsella on oikeus Kelan myöntämään kotihoidon tuen hoitorahaan
  • Kukaan perheen varhaiskasvatusikäisistä lapsista ei ole kunnallisessa eikä yksityisessä varhaiskasvatuksessa tai ei käytä oikeutta yksityisen hoidon tukeen. Poikkeuksena tähän ovat kuntoutuksellisista syistä varhaiskasvatusta tarvitsevat lapset, joihin liittyen oikeus kuntalisään harkitaan ja päätetään tapauskohtaisesti.

Muutoksen vaikutukset

Muutoksen arvioidaan vaikuttavan kuntalisän saajien määrän lisääntymiseen noin 20 %. Muutoksen kustannusvaikutusten arvioidaan olevan 95 000 euroa vuodessa. Kustannusvaikutusten laskennassa on huomioitu ikäluokkien pieneneminen vuosina 2022 ja 2023 syntyneiden lasten osalta aiempiin vuosiin verrattuna sekä alkuvuoden 2023 toteuma kotihoidon tuen kuntalisän osalta.

Kotihoidon tukea sai Nurmijärvellä huhtikuussa 2023 yhteensä 548 perhettä, joista alle kaksivuotiaiden lasten perheitä oli yhteensä 347. Kunnan kautta maksettavaa kuntalisää maksettiin vuoden 2023 huhtikuussa yhteensä 231 perheelle. Näin ollen kotihoidon tukea saavista perheistä noin 33 % (116 perhettä) ei saanut kotihoidon tuen kuntalisää huhtikuussa 2023. Näistä suurin osa ei hakenut kuntalisää isomman sisaruksen varhaiskasvatukseen osallistumisen vuoksi. Noin 13 % eli 46 perhettä ei ole hakenut suoraan kunnalta kotihoidon tuen kuntalisää jostain muusta syystä.

Muutos koskee myös yksityisen hoidon tuen kuntalisää

Päätös koskee myös yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Kelan kautta kuntalisää maksettaessa selkeytetään ja helpotetaan yksityisen hoidon tuen lakisääteisen sekä kuntalisän osuuden maksamista kokonaisuutena. Yksityisen hoidon tuella järjestettävä varhaiskasvatus täydentää kunnallista sekä palvelusetelin avulla järjestettävää yksityistä varhaiskasvatusta lisäten asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia.

Nurmijärven kunnassa huoltaja voi hakea yksityisen hoidon tuen kuntalisää, mikäli huoltajat ovat tehneet sopimuksen yksityisen perhepäivähoitajan kanssa tai muussa kunnassa sijaitsevan yksityisen päiväkodin tai palkanneet hoitajan kotiin. Nurmijärvellä sijaitsevaan yksityiseen päiväkotiin perhe hakee varhaiskasvatuksen palveluseteliä.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan Kelan kautta 1.12.2023 alkaen, jolloin päätös kuntalisästä tehdään Kelassa lakisääteisen yksityisen hoidon tuen päätöksen saavalle perheelle samanaikaisesti. Jatkossa asiakasmaksusta sopivat palveluntuottaja ja lapsen huoltajat keskenään sopimuksella.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset eivät vuoden 2022 sekä alkuvuoden 2023 toteuman perusteella tehdyn arvioinnin mukaan aiheuta lisäkustannuksia.

 

Sivistyslautakunta päätti asiasta kokouksessaan 24.8.2023 ja aikataulua tarkennettiin 14.9. sivistyslautakunnan kokouksessa.

Lisätietoja saat varhaiskasvatuspalveluista.

 

 

Takaisin listaukseen