Ajankohtaista

Katujen kunnossapito, Liikenne

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie: Uusi Kirkkotie otetaan liikenteelle 31.8.

28.8.2020

Kirkkotien uusi linjaus otetaan liikenteelle ensi maanantain 31.8.2020 aikana. Tien linjaus muuttuu Vuorenhaltijantie-Havumäentie-risteyksestä noin kilometrin verran pohjoisen suuntaan.

Kirkkotien, Havumäentien ja Vuorenhaltijantien risteykseen on rakenteilla kiertoliittymä. Työalueena on vielä myös Vuorenhaltijantien alue. Lisäksi on lisätty melusuojausta ja kaksi linja-autopysäkkiä Kirkkotielle. Ketunkallion ja Aittakalliontien välille on rakennettu uusi jalankulun ja pyöräilyn väylä.

”Kirkkotien liikenne on alueen rakennustöiden ajan kulkenut koko ajan nykyisellä linjallaan. Nyt alueen asukkaat pääsevät kulkemaan entistä sujuvammin ja turvallisemmin sekä autolla että pyörällä tai kävellen”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Antti Koski Väylävirastosta.

”Nyt kun uusi Kirkkotien linjaus otetaan liikenteelle, osa nykyisestä Kirkkotiestä jää tulevan ohikulkutien ja rampin alle, pieni osa jää kulkuun muutamille taloille, ja me pääsemme tekemään alueen loput ohikulkutiehen liittyvät työt alueella”, jatkaa Kreaten projektipäällikkö Sami Laakso.

Syksyllä alueella tehdään vielä muun muassa vihertöitä, melunsuojausta, kiveystöitä sekä ylimpiä tien päällystekerroksia.

Lisätiedot

Kotisivut: www.vayla.fi/klaukkalanohikulkutie

Facebook: www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie on uusi Klaukkalan keskustaajaman kiertävä yhteys, joka parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa lähialueiden maankäytön kehittämisen.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

 

Takaisin listaukseen