Ajankohtaista

Liikenne, Näin Nurmijärvi rakentuu blogi

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie: Liikenteenhallintajärjestelmä otetaan käyttöön 2. marraskuuta

1.11.2021

Osana Klaukkalan ohikulkutie -hanketta toteutettu liikenteenhallintajärjestelmän laajennus valtatielle 3 on valmistunut, ja se otetaan käyttöön 2. marraskuuta. Järjestelmä ulottuu Klaukkalan eritasoliittymästä Nurmijärven kirkonkylän liittymään ja osittain myös Klaukkalan kehätielle. Uutta järjestelmää on rakennettu noin yhdeksän kilometrin matkalle.

Moottoritien liittymä, jossa näkyy vaihtuva nopeusnäyttö 120 km/h.

 

”Järjestelmän rakennustyöt ja laiteasennukset saatiin valmiiksi kesällä. Syksyn ajan olemme testanneet, että uuteen järjestelmään kuuluvat laitteet ja niiden ohjaukset toimivat moitteettomasti. Lopuksi varmistimme vielä, että uusi järjestelmä saadaan kytkettyä osaksi Hämeenlinnanväylän nykyistä liikenteenhallintajärjestelmää”, kertoo projekti-insinööri Marja Wuori Väylävirastosta.

“Urakkaan kuuluvat maanrakennustyöt aloitettiin loppuvuodesta 2020, mutta luminen talvi laittoi työt hetkellisesti tauolle. Siitä huolimatta rakentaminen onnistui aikataulussa, ja hanke oli kokonaisuudessaan onnistunut”, toteaa rakennustöistä vastannut projektijohtaja Pentti Haavisto Normiopaste Oy:sta.

Järjestelmän ohjaus siirtyy Fintrafficin tieliikennekeskukselle

Liikenteenhallintajärjestelmää alkaa käyttöönoton jälkeen hallinnoida Fintrafficin tieliikennekeskus. Edessä on myös yhdeksän kuukauden mittainen seurantajakso, jonka aikana järjestelmän asetuksia voidaan vielä tarpeen mukaan hienosäätää, jotta se toimii varmasti optimaalisesti.

”Käyttöönoton yhteydessä järjestelmä alkaa välittää Fintrafficin tieliikennekeskukselle reaaliaikaista tietoa liikennemääristä sekä keliolosuhteista. Mikäli liikennemäärä tiellä kasvaa tai keliolosuhteet huononevat merkittävästi, ehdottaa järjestelmä muutoksia nopeusrajoituksiin. Muuttuvilla opasteilla varoitamme autoilijoita myös muun muassa liukkaudesta, jonoutumisista tai muista liikenteen poikkeamista. Lisäksi tien kunnossapidosta vastaavat tahot saavat tietoa järjestelmän kautta”, projektipäällikkö Jarkko Johansson Fintrafficista sanoo.

Tavoitteena turvallisempi väylä ja sujuvampi liikenne

Liikenteenhallintajärjestelmä koostuu vaihtuvista nopeusrajoitusmerkeistä, tiedotusopasteista, varoitusmerkeistä sekä sään ja liikenteen mittauslaitteista. Hämeenlinnanväylän liikenteenhallintajärjestelmä alkaa hieman Kehä III:n eteläpuolelta.

Laajennus sisältää

  • 16 uutta vaihtuvaa nopeusrajoitusmerkkiä valtatie 3:lle
  • kolme uutta vaihtuvaa tiedotusopastetta ja varoitusmerkkiä valtatie 3:lle
  • yhden uuden vaihtuvan tiedotusopasteen Klaukkalan kehätielle sekä
  • sään ja liikenteen mittauslaitteita.

Liikenteenhallintajärjestelmä auttaa parantamaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta vilkkaasti liikennöidyllä Hämeenlinnanväylällä Klaukkalan ja Nurmijärven kirkonkylän välillä. Vaihtuvien nopeusrajoitusmerkkien avulla tasataan ruuhkahuippuja, kun nopeusrajoituksia pystytään muuttamaan kulloistenkin keli- ja liikenneolosuhteiden mukaan. Tiedotusopasteet kertovat tienkäyttäjille mahdollisista liikenteen poikkeustilanteista.

Järjestelmän toteuttamisen lopulliset kustannukset olivat noin 3,5 miljoonaa euroa. Hankkeesta vastasi Väylävirasto yhdessä Nurmijärven kunnan sekä Fintraffic Tien kanssa. Rakennustyöt toteutti Normiopaste. Liikenteenhallintajärjestelmän rakentaminen oli Klaukkalan ohikulkutie -hankkeen osaurakka.

Takaisin listaukseen