Ajankohtaista

Kaikki, Liikenne

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie: Hämeenlinnanväylän liikenteenhallintajärjestelmän urakoitsija valittu – rakennustyöt alkavat marraskuussa

8.10.2020

Klaukkalan ohikulkutien rakentamisen yhteydessä laajennetaan Hämeenlinnanväylän liikenteenhallintajärjestelmää Klaukkalan eritasoliittymästä Nurmijärven Kirkonkylän eritasoliittymään asti. Rakennussuunnittelu on nyt valmistunut ja työn toteuttajaksi on valittu Normiopaste Oy.

Liikenteenhallinnan laajennusosan pituus Hämeenlinnanväylällä on noin kymmenen kilometriä. Laajennuksen valmistuttua vaihtuvat nopeusrajoitukset jatkuvat Nurmijärven Kirkonkylän eritasoliittymään asti. Lisäksi Hämeenlinnanväylälle tulee kolme uutta tiedotusopastetta ja Klaukkalan ohikulkutielle yksi Metsäkylän liittymän kohdalle. Näillä kerrotaan tienkäyttäjille liikenteen häiriötilanteista ja mahdollisista ruuhkista.

”Älykkäillä järjestelmillä ja vaihtuvilla nopeusrajoituksilla parannetaan liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja ennakoitavuutta yhdellä Suomen eniten liikennöidyistä valtateistä”, sanoo Väyläviraston projekti-insinööri Marja Wuori.

Normiopaste valikoitui urakoitsijaksi laatuarvioinnin ja vertailuhinnan perusteella. Urakkahinta on noin 2,5 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoittajina toimivat Väylävirasto, ITM Finland Oy ja Nurmijärven kunta.

Rakennustyöt alkavat jalustojen, putkien ja kaivojen asennuksilla. Lisäksi tehdään muun muassa perustuksia ja kaapelitöitä ennen varsinaisten laitteiden asennusta.  Työt aloitetaan vielä loppuvuoden aikana. Koko järjestelmä otetaan käyttöön ensi vuoden joulukuussa. Järjestelmää testataan jo aiemmin saman vuoden syksyllä.

Seuraa hanketta

www.vayla.fi/klaukkalanohikulkutie

www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie on uusi Klaukkalan keskustaajaman kiertävä yhteys, joka parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa lähialueiden maankäytön kehittämisen.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

 

Takaisin listaukseen