Ajankohtaista

Koulutus, Lukio, Nuoriso, Opetus ja koulutus

Miten oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa 9. luokan oppilaisiin keväällä 2021

18.2.2021

Oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, kunnes nuori täyttää 18 vuotta

Uusi oppivelvollisuuslaki tulee voimaan elokuussa 2021. Lain mukaan nuoren oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, kunnes hän täyttää 18 vuotta tai tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon. Toisen asteen tutkintoja ovat ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto.

Lain mukaan perusopetuksen jälkeen oppilaiden on hakeuduttava johonkin oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Tämä velvollisuus hakeutua koskee kaikkia keväällä 2021 perusopetuksen päättäviä 9. luokan oppilaita. Oppivelvollisuuden piiriin kuuluvia koulutuksia ovat lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus sekä valmistava nivelvaiheen koulutus (esim. VALMA ja kymppiluokka). Hakeutuminen tapahtuu valtakunnallisen yhteishaun kautta Opintopolku.fi-palvelussa tai muutoin. Yhteishaku järjestetään 23.2.-23.3.2021 välisenä aikana. Nurmijärven 9. luokkien oppilaiden yhteishakua ohjaavat koulujen opinto-ohjaajat ja heiltä voi kysyä myös lisätietoa eri koulutusvaihtoehdoista.

Jokainen nuori on velvollinen hakeutumaan koulutukseen

Oppivelvollisen nuoren velvollisuus hakeutua koulutukseen jatkuu niin kauan, kunnes hän saa koulutuspaikan. Oppivelvollinen nuori on myös velvollinen vastaanottamaan opiskelupaikan ja aloittamaan opinnot. Jos nuori ei saa paikkaa lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa, hänelle osoitetaan paikka nivelvaiheen koulutuksessa. Nivelvaiheen koulutuksen tehtävänä on valmistaa ja tukea nuorta hakeutumaan ammatilliseen tai lukiokoulutukseen. Uusi laki takaa sen, että jokaiselle nuorelle voidaan osoittaa opiskelupaikka nivelvaiheen koulutuksessa, jos muuta opiskelupaikkaa ei löydy.

Toisen asteen koulutus on opiskelijalle maksutonta

Jatkossa opiskelijan ei tarvitse itse hankkia tai maksaa lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa tarvittavia opiskelumateriaaleja tai välineitä. Kukin oppilaitos hankkii nämä materiaalit ja välineet opiskelijoille. Myös Kela maksaa opiskelijoille erilaisia opiskeluun liittyviä tukia ja etuuksia, kuten matkatukea kodin ja koulun välisiin matkakuluihin.

Nuoren vanhemmat huolehtivat oppivelvollisuuden toteutumisesta yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten kanssa

Oppivelvollisuusikäisten nuorten vanhemmilla on tärkeä tehtävä huolehtia, että oma lapsi hakeutuu koulutukseen, pysyy koulutuksessa ja saavuttaa toisen asteen tutkinnon. Lain mukaan vanhemmat huolehtivat siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuutensa. Oppilaitokset ilmoittavat aina vanhemmille mahdollisista muutoksista opiskelussa. Vanhemmat ovat myös mukana, kun laaditaan nuorelle suunnitelmaa oppivelvollisuuden toteutumisesta.

Lisätietoa kevään 2021 aikana

Koulujen opinto-ohjaajat huolehtivat siitä, että oppilaat hakeutuvat perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Oppilaille tarjotaan opinto-ohjausta yhteishaun suunnitteluun, yhteishaun tekemiseen ja saadun paikan vastaanottamiseen sekä lisäohjausta, jos oppilas on jäänyt ilman opiskelupaikkaa varsinaisen yhteishaun jälkeen. Opinto-ohjaajat myös seuraavat hakeutumisen etenemistä ja oppilaiden siirtymistä toisen asteen koulutuksen pariin. Opinto-ohjaajat ovat tavoitettavissa koulukohtaisesti ilmoitettavan aikataulun mukaisesti keväällä ja kesällä 2021. Omaa nuorta koskevissa kysymyksissä kannattaa rohkeasti kääntyä koulun puoleen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö viestii nuorille uudistuksesta ministeriön Instagram-tilillä (tunnus: @okmfi) sekä Youtube-kanavalla.

Takaisin listaukseen