Ajankohtaista

Kuntastrategia, Me tehdään Nurmijärvi, Päätöksenteko, strategia, Valtuusto, Viestintä

Millaisen Nurmijärven haluaisit? Osallistu strategiakyselyyn 21.-31.10.

15.10.2021

Nurmijärven kuntastrategian päivitystyö jatkuu osallistavassa hengessä kesällä pidetyn verkkoaivoriihen jälkeen. Kunnanvaltuustolle järjestettiin ensimmäinen strategiaseminaari lokakuun alussa. Seuraavaksi kuntalaiset pääsevät ottamaan kantaa strategian visioon, toimintaperiaatteisiin ja painopistealueisiin verkkokyselyn kautta 21.-31.10.2021. Linkki kyselyyn aukeaa torstaina 21.10. strategiatyön teemasivulla.

Nurmijärven kunta järjesti kesän aikana kuntalaisille, kunnan työntekijöille ja muille sidosryhmille Verkkoaivoriihi-kyselyn, jossa kartoitettiin ajatuksia kunnan vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Aineistoa on käytetty strategian pohjaesityksen laatimiseen ja valtuusto on osaltaan tutustunut tuloksiin lokakuun alun seminaarissa. Verkkoaivoriihen tulokset löytyvät kunnan verkkosivuilta nurmijarvi.fi/strategia.

Valtuuston strategiaseminaarin sekä muun osallistamis- ja valmisteluaineiston pohjalta on laadittu ensimmäisen vaiheen pohjaesitys. Se pitää sisällään esityksen kuntastrategian visiosta ja toimintaperiaatteista. Lisäksi eri sidosryhmät voivat jo tässä vaiheessa ottaa kantaa painopistealueisiin, joista tosin päätetään vasta maaliskuussa 2022.

Vastaa kyselyyn strategiatyön teemasivulla 21.10.-31.10.

Nurmijärven kunta pyytää kuntalaisilta ja muilta sidosryhmiltä kommentteja pohjaesitykseen ajalla 21.-31.20.2021. Kommentit annetaan Me tehdään Nurmijärvi -verkkokyselyn kautta osoitteessa nurmijarvi.fi/strategia. Myös kunnan kotisivujen etusivulle aukeaa linkki kyselyyn 21.10.2021.

”Toivomme, että mahdollisimman monet kuntalaiset osallistuisivat ensi viikolla aukeavaan kyselyyn. Kuntalaisten kommentit otetaan huomioon lopullisen esityksen valmistelussa”, kunnan strategia- ja talousjohtaja Ville Rajahalme kertoo.

Kyselyyn vastaaja valitsee kyselyn aluksi, missä roolissa osallistuja vastaa. Sidosryhmiä ovat kuntalaiset, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto, kyläasiain neuvottelukunta, järjestökentän edustaja ja kunnan henkilöstö.

Päätöksenteko ja viestintä

Nurmijärven kunnanvaltuuston on määrä päättää kuntastrategian visiosta ja toimintaperiaatteista 15.12.2021. Käytännön toimintaa linjaavista strategian painopistealueista valtuuston on määrä päättää maaliskuussa 2022.

Kunta viestii strategiatyön etenemisestä teemasivulla osoitteessa nurmijarvi.fi/strategia. Lisäksi kunta viestii strategiatyöstä sosiaalisen mediassa ja muissa viestintäkanavissaan.

Takaisin listaukseen