Ajankohtaista

Asuminen, Kaavoitus, Me tehdään Nurmijärvi, Rakentaminen, strategia

Metsäkylän osayleiskaavasta asukastilaisuus 9.3.

2.3.2023

Metsäkylän osayleiskaavasta pidetään asukastilaisuus torstaina 9.3.2023 klo 18–20 Metsäkylän koululla. Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua aluetta koskeviin selvityksiin ja suunnitteluperiaatteisiin sekä saada tietoa itse kaavaprosessista ja sen etenemisestä. Kylien kaavoituksessa tullaan tulevaisuudessa käyttämään tämän osayleiskaavatyön yhteydessä valittua Nurmijärvi-mallia, minkä takia tilaisuuteen toivotaan osallistuvan myös muiden kylien asukkaita.

Rakennetaan kyliin Nurmijärvi-mallilla

Metsäkylän osayleiskaavaluonnoksen laadinnassa tullaan kokeilemaan kolmea vaihtoehtoista mallia, joiden perusteella tehdään linjaus uudesta Nurmijärvi-mallista. Nurmijärvi-malli tulee korvaamaan nykyisen käytössä olevan emätilaratkaisun.

Kolmessa vaihtoehtoisessa mallissa on kokonaismäärältään samanlainen, noin 1,5–2-kertainen väestön kasvutavoitteeseen suhteutettu rakentamismahdollisuus. Eri vaihtoehdoissa rakennuspaikat ja määrät jakautuvat eri lailla pienille ja suurille tiloille. Lisäksi sovelletaan alueen edullisuusvyöhykemallia, joka huomioi esimerkiksi koulun sijainnin ja maantieverkoston sekä merkittävät maisema-arvot.

Nurmijärvi-malliin ja sen etenemiseen voi tutustua tarkemmin osoitteessa nurmijarvi.fi/rakennetaan kyliin.

Tutustu myös Metsäkylän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan Yhtenä osallistumismahdollisuutena on tällä hetkellä avoinna oleva kysely, jossa esimerkiksi kysytään:

  • Mitkä asiat ovat mielestäsi hyviä ja säilyttämisen arvoisia Metsäkylässä?
  • Millainen on tulevaisuuden Metsäkylä?
  • Mihin rakentaminen tulisi jatkossa sijoittaa ja mihin ei?

Kyselyyn voi vastata 20.3.2023 saakka kunnan verkkosivuilla tai palauttamalla tämän lomakkeen postitse kunnan yleiskaavoitukseen em. päivämäärään mennessä.

Tervetuloa 9.3. klo 18 Metsäkylän koululle, osoitteeseen Järventaustantie 163, 01810 Luhtajoki!

 

Takaisin listaukseen