Ajankohtaista

Nuoriso

Liikunta, robotiikka, kädentaidot ja kansainvälisyys kiinnostavat lapsia ja nuoria

2.1.2023

Nurmijärven kunnan nuorisopalvelut toteutti 8–18-vuotiaille nurmijärveläisille nuorille suunnatun kyselyn kunnan nuorisopalveluiden tarjoamista palveluista 31.10.-20.11.2022. Kyselyyn vastasi peräti 538 nurmijärveläistä nuorta.  Vastaajista vähän alle puolet oli 8–12-vuotiaita (41 %) ja hieman yli puolet 13–18-vuotiaita (59 %).

Kyselyllä tavoiteltiin niitä nuoria, jotka eivät käy nuorisotiloilla tai osallistu muutoin säännöllisesti nuorisopalveluiden toimintaan. Syitä siihen, että nuori ei käy nuorisotilalla, on monia. Käyminen riippuu kavereista, tarjotusta tekemisestä, tiedottamisesta ja muista harrastuksista. Joskus tilalle tuleminen voi tuntua jännittävältä.

Kyselystä selvisi, että lapset (8–12-v.) viettävät eniten vapaa-aikaansa kotona, omalla pihallaan tai lähialueella, kavereiden kotona tai harrastuspaikassa. Yläasteikäiset nuoret puolestaan viettävät eniten vapaa-aikaansa kotona, nettialustoilla ja somessa, harrastuspaikassa ja kavereiden kotona. Nuoret (13–18-vuotiaat) liikkuivat vapaa-ajantoimintoihin yleisimmin pyörällä, vanhempien kyydillä sekä kävellen. Pojista 13–18-vuotiaat liikkuivat enemmän pyörällä ja tytöt vanhempien kyydillä.

Ala- ja yläasteikäiset lapset ja nuoret pitivät tärkeänä sitä, että pääsevät keskustelemaan itseä kiinnostavista asioista pienessä ryhmässä, pääsevät mukaan tapahtumien järjestämiseen, nuoriso-ohjaaja on tavattavissa kouluilla ja viikonloppuisin sekä sitä, että nuorisotila toimii myös verkossa.

Lapsilla ja nuorilla oli samankaltaiset toiveet. Molemmat halusivat oppia tai kokeilla nuorisotilalla liikuntaa (eri lajien kokeilua), pelaamista (e-pelaaminen ja konsolipelit), kädentaitoja (kuvataide, koruaskartelu) ja digiä (robotiikkaa ja virtuaalitodellisuutta). Näiden lisäksi nuoria kiinnosti kansainvälisyys (tutustuminen ihmisiin muista maista, kv-vierailut).

Lapset halusivat saada tietoa nuorille suunnatuista palveluista nettisivuilta, julisteista ja mainoksista (esimerkiksi kirjastoissa ja kouluilla) sekä Nurmijärven Uutisista. Nuoret puolestaan kaipasivat tietoa Instagramista, nettisivuilta ja Tiktokista.

Nuorten mielestä Nurmijärvellä olisi hyvä olla lisää erilaisia harrastusmahdollisuuksia, ajanviettopaikkoja (myös kylissä) ja tapahtumia. Nuoret antoivat pääsääntöisesti hyvää palautetta Nurmijärven liikunta- ja kulttuuripaikoista sekä kirjastosta.

Kyselyn tuloksia työstetään kevään aikana yhdessä työntekijöiden ja nuorten kanssa. Tavoitteena on toteuttaa mahdollisimman paljon nuorten toiveita ja ajatuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

 

Takaisin listaukseen