Ajankohtaista

Kirjasto, Me tehdään Nurmijärvi

Lavastetun mielenilmauksen purkutilaisuus kiinnosti kuntalaisia

21.11.2023

Kirjastojen leikkimielisen mielenilmauksen purkutilaisuus pidettiin Nurmijärven pääkirjastossa 14.11.2023. Purkutilaisuuteen oli kutsuttu päättäjiä ja viranhaltijoita ja tilaisuus oli avoin yleisölle. Pääkirjaston Männistö-sali olikin miltei täynnä monenikäisiä kuntalaisia. 

Tilaisuuden aluksi kirjaston demokratiatyöstä vastaava kirjastonhoitaja Miira Sipiläinen kertoi lyhyesti leikkimielisen mielenilmauksen taustoja ja toteutusta Nurmijärvellä.Nurmijärven kirjastoissa järjestettiin syyskuussa osana kirjaston demokratiatyötä leikkimielinen lavastettu mielenilmaus, johon kuntalaisia kutsuttiin osallistumaan matalalla kynnyksellä. Mielenilmauksessa asukkaat saivat kirjoittaa huolenaiheita sekä kehitys- ja parannusehdotuksia mielenosoituskyltteihin kunnantalon pienoismallin edustalle.

Tempaus saavutti suuren suosion kaikenikäisten kuntalaisten keskuudessa ja mielenilmauksia jätettiin kirjastoihin yli 700.Kirjastoissa käytiin läpi ja kirjattiin ylös jokainen mielenilmaukseen jätetty mielipide, parannusehdotus ja huolenaihe. Yhteenveto kuntalaisten mielenilmauksista toimitettiin lautakuntiin ja lisäksi kunnan viranhaltijoita ja päättäjiä kutsuttiin Nurmijärven kirjastossa järjestettyyn purkutilaisuuteen keskustelemaan niistä.

Alustuksen jälkeen alkoi paneelikeskustelu, johon osallistuivat kunnanjohtaja Outi Mäkelä, nuorisopäällikkö Katja Günther, viheralueiden erityisasiantuntija Tanja Harju-Koskinen sekä kunnanvaltuutetut Maria Luoma(sd.), Visa Tarikka(kok.) ja Sami Virtanen(vihr.). Paneelikeskustelua luotsasi yhteisösovittelun asiantuntija Miriam Attias. Lisäksi nuorisovaltuuston jäseniä oli saapunut paikalle seuraamaan keskustelua. Tilaisuus myös striimattiin suorana.

 

Vilkasta keskustelua kuntalaisten palautteista

Keskustelun aiheiksi oli valittu kolme laajempaa teemaa, joita koskien kuntalaisten mielenilmauspalautteita oli tullut runsaasti. Purkutilaisuuden teemoja olivat yleisen viihtyvyyden parantaminen kunnassa eli viheralueiden ja puistojen lisääminen, rasismin, suvaitsemattomuuden ja kiusaamisen ehkäisy sekä kolmantena kunnan vetovoima lisääminen.

Viheralueet ja puistot

Viheralueita ja yleistä viihtyvyyttä koskevassa keskustelussa kaikki panelistit olivat yksimielisiä siitä, että puistot ja viheralueet ovat tarpeellisia ja niitä tarvitaan kunnassa. Eniten mielipiteiden hajontaa tuli kuitenkin siitä, mitä puistomainen ympäristö kellekin tarkoittaa ja onko Nurmijärvellä edes varsinaisia rakennettuja puistoja kuntalaisten ajanviettoon ja virkistäytymiseen. Toisaalta kunnassa luonto on lähellä ja esimerkiksi leikkipuistoja ja niiden yhteydessä olevia viheralueita on runsaasti.

 

Rasismin, suvaitsemattomuuden ja kiusaamisen ehkäisy

Eniten tunteita panelisteissa herätti toinen keskusteluteema eli rasismin, suvaitsemattomuuden ja kiusaamisen ehkäisy. Keskustelussa kuultiin monia omakohtaisia puheenvuoroja koulukiusaamisesta ja siihen puuttumisen tärkeydestä. Maria Luoma myös muistutti, että kiusaaminen on siirtynyt paljon myös nettiin perinteisen koulukiusaamisen lisäksi. Kunnanjohtaja Outi Mäkelä harmitteli puolestaan sitä, että vaikka yleisesti suvaitsemattomuus on vähentynyt, ei tilanne koulukiusaamisen suhteen ole muuttunut juurikaan paremmaksi. Kaikki panelistit pitivät kuitenkin tärkeänä kiusaamiseen puuttumista ja ennaltaehkäisyä.

Yleisöstä kuultiin myös painokas puheenvuoro nuorisovaltuuston puheenjohtaja Tino Uusi-Heikkilältä. Hän kertoi, että Nurmijärven kouluissa tilanne on hänen käsityksensä mukaan melko hyvä ja kiusaamiseen puututaan kyllä, jos sitä ilmenee. Suurempi haaste koulukiusaamisessa on koulun ulkopuolella tapahtuva kiusaaminen, johon on vaikeampi puuttua. Uusi-Heikkilä painotti kuitenkin sitä, että muutos tapahtuu vähän kerrallaan, syrjintää, kiusaamiseen ja rasistisiin asenteisiin vaikuttaminen ei tapahdu hetkessä, mutta yhdessä toimimalla voimme luoda parempaa tulevaisuutta.

Vetovoimaisempi kunta

Kolmantena teemana oli kunnan vetovoiman parantaminen. Yhtenä isona asiana kuntalaisten palautteissa nousi esiin joukkoliikenteen parantaminen ja monissa vastauksissa toivottiin lisää vuoroja joukkoliikenteeseen. Kunnanjohtaja Outi Mäkelän mukaan koronapandemian jälkeen joukkoliikenteen käyttäjämäärät eivät ole nousseet takaisin koronaa edeltäneelle ajalle, vaikka iso joukko nurmijärveläisiä käy pääkaupunkiseudulla töissä. Joitain vuoroja on lisätty tarpeen mukaan, mutta ilman riittävän suuria asiakasmääriä joukkoliikenteen organisointi on haastavaa. Keskustelussa nousi myös esiin kunnassa olevat palvelut ja kaupat, joita palautteiden perusteella toivottiin lisää. Panelistit muistuttivat, että palveluiden pysyminen on myös jokaisen kuntalaisen vastuulla, sillä ilman asiakkaita ei ole kannattavaa avata uusia kauppoja lisää. Kuntalaisia haastettiin käyttämään kunnassa jo nyt olevia palveluita ahkerasti.

Kaiken kaikkiaan keskustelu purkutilaisuudessa oli vilkasta ja rakentavaa. Kunnanjohtaja ja valtuutetut myös kiittivät omissa puheenvuoroissaan mielenosoitukseen osallistuneita kuntalaisia hyvistä ja konkreettisista kehitysehdotuksista. Erityisesti osallistujia ilahdutti se, että nuorten ääni kuului palautteissa vahvasti ja leikkimielinen mielenilmaus oli tarjonnut laajemmin mahdollisuuksia mielipiteenilmaisulle kuntalaisille perinteisten väylien lisäksi.

Katso tilaisuus tallenteena:

https://www.youtube.com/watch?v=hB4Yv0N0veU

Takaisin listaukseen