Ajankohtaista

Asuminen, Joukkoliikenne, Jätehuolto, Kaavoitus, Katu- ja tiesuunnitelmat, Katujen kunnossapito, Kiinteistöt, Kunnallistekniikka, Liikenne, Maankäyttö, Rakentaminen, Vesihuolto, Viheralueet

Kysely yhdyskuntateknisistä palveluista

16.5.2024

Jokavuotinen kysely kunnan yhdyskuntateknisistä palveluista on avautunut, kyselyyn voi vastata 17.6.2024 saakka. Verkkokyselyn lisäksi lähetetään paperinen kysely postitse 1 800 henkilölle satunnaisotannalla ensi viikolla. Tulokset valmistuvat elokuussa, ja niitä hyödynnetään palvelujen kehittämisessä.

Vastaa kyselyyn ja vaikuta arjen palveluihin!

Haluamme kuulla mielipiteesi Nurmijärven kunnan yhdyskuntateknisistä palveluista. Mielipiteesi voit kertoa muun muassa:

  • katujen ja pyöräteiden kunnosta ja kunnossapidosta sekä niiden talvihuollosta
  • liikuntapaikkojen ja puistojen hoidosta
  • katuvalaistuksesta

Vastaa kyselyyn 17.6.2024 mennessä!

Kyselyn tuloksista laaditaan vertailuraportti, joka valmistuu elokuussa. Tuloksia hyödynnetään palvelujen ja toimintojen arvioinnissa ja kehittämisessä.

Edellisten vuosien kyselyjen tulokset löytyvät kunnan kotisivuilta.

Tutkimuksen toteuttaa Nurmijärven kunnan toimeksiannosta FCG. Kysely on osa valtakunnallista kyselyä, joka tehdään samanaikaisesti useissa kaupungeissa ja kunnissa. Tietoa yhdyskuntateknisistä palveluista on alettu keräämään jo vuodesta 1996 alkaen ja kuntia on ollut mukana kaikkiaan yli 60.

Takaisin listaukseen