Ajankohtaista

Kaikki

Kysely kunnan palveluista – vastaa ja vaikuta arkeesi

13.10.2022

Kunta on avannut kotisivuillaan kyselyn, jossa se haluaa kuulla kuntalaisten mielipiteitä kunnan palveluista, sekä myös muiden toimijoiden kunnassa tuottamista palveluista. Kysely on avoinna 15.11.2022 asti. Osalle kuntalaisista on jo lähetetty sama kysely postitse kotiin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään muun muassa kunnan palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä.

Kysely on avoinna 15.11. saakka

Nurmijärven kunta haluaa kuulla mielipiteesi palveluistaan, jotta voimme kehittää kuntamme toimintaa ja palveluita vastaamaan paremmin juuri sinun, sekä myös kaikkien muiden kuntalaisten tarpeita.

Voit kertoa mielipiteesi laajasti kunnassa saatavilla olevista palveluista, myös sellaisista, joita tuottaa joku muu toimija, kuten esimerkiksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä.

Vastaa kyselyyn tästä (siirryt Webropol-verkkosivulle) ja vaikuta arjen palveluihin. Kysely on avoinna 15.11.2022 saakka. Vastanneiden kesken arvotaan lahjakortteja Rajamäen uimahalliin tai Lippu.fi-palveluun voittajan toiveen mukaan.

Verkkokyselyn lisäksi on lähetetty tällä viikolla sama kysely paperisena postitse 1 500 henkilölle satunnaisotannalla.

Kyselyn toteuttaa Nurmijärven kunnan toimeksiannosta FCG, ja tulokset valmistuvat joulukuussa 2022. Tuloksia hyödynnetään palvelujen ja toimintojen arvioinnissa ja kehittämisessä, sekä kunnan strategian toteutumisen arvioinnissa.

Nurmijärven kunnan kysely on osa valtakunnallista Kuntapalvelujen kyselytutkimusta. Kysely toteutetaan samanaikaisesti useissa muissa kunnissa. Osa kyselyn kysymyksistä on samoja kaikkien kuntien kyselyissä, mikä mahdollistaa kuntien keskinäisen vertailun. Edellisen kerran Kuntapalvelut-kyselytutkimus toteutettiin vuonna 2020, ja sen tuloksiin voit tutustua Kuntapalvelut Nurmijärvellä 2020 -tutkimusraportissa (pdf-tiedosto).

Takaisin listaukseen