Ajankohtaista

Asuminen, Kaavoitus, Lautakunnat, Näin Nurmijärvi rakentuu blogi, Päätöksenteko, Rakentaminen, Tontit

Kylien tuleva kaavoituksen Nurmijärvi-malli lähtee liikkeelle Metsäkylän osayleiskaavasta

13.1.2023

Nurmijärvellä halutaan lisätä kyliin rakentamista. Kylien yleiskaavoitusta kehitetään kunnanhallituksen 29.11.2022 tekemän päätöksen mukaan uudella Nurmijärvi-mallilla, joka jalostuu kolmen vaihtoehtoisen mallin avulla. Malleja on tarkoitus kokeilla ensimmäisenä Metsäkylän osayleiskaavaluonnoksen laadinnassa, jatkossa valittua mallia tullaan käyttämään kaikkien kylien kaavoituksessa. Metsäkylän kaavan vireilletulosta päättää elinvoimalautakunta 19.1.2023.

Nurmijärvi-malli

Metsäkylän osayleiskaavaluonnoksen laadinnassa tullaan kokeilemaan kolmea vaihtoehtoista mallia, joiden perusteealla kaavaprosessin aikana tehdään linjaus uudesta Nurmijärvi-mallista, joka korvaa nykyisen käytössä olevan emätilaratkaisun.

Malleissa on kokonaismäärältään samanlainen rakentamismahdollisuus, joka asetetaan tulevissa osayleiskaavoissa arviolta noin 1,5–2-kertaiseksi strategiassa esitettyyn väestön kasvutavoitteeseen nähden. Eri vaihtoehdoissa rakennuspaikat ja määrät jakautuvat eri lailla pienille ja suurille tiloille. Lisäksi sovelletaan alueen edullisuusvyöhykemallia, joka huomioi esimerkiksi koulun sijainnin ja maantieverkoston sekä merkittävät maisema-arvot.

Rakennetaan kyliin verkkosivuilla

Kyliin rakentamiselle on tehty oma sivu kunnan kotisivuilla, jolta löytyy tietoa kaavoitusprosessin Nurmijärvi-mallin etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista. Rakennetaan kyliin -kehittämistyöhön voi tutustua osoitteessa nurmijarvi.fi/rakennetaankyliin.

Alustava suunnitelma Metsäkylän osayleiskaavaprosessista

Jos elinvoimalautakunta päättää 1osayleiskaavan vireilletulosta, niin se ajoittuu helmikuun puolivälin paikkeille. Vireilletulosta ilmoitetaan kuulutuksella Nurmijärven Uutisissa sekä tiedotetaan kunnan kotisivuilla.

Vireilletulon yhteydessä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa on tietoa esimerkiksi siitä, miten kuntalaiset saavat tietoa kaavasta ja alustavasta aikataulusta sekä siitä, miten he voivat osallistua kaavan valmisteluun ja kertoa mielipiteensä.

Asukastilaisuus kuntalaisille/maanomistajille järjestetään maaliskuun alussa. Tilaisuudessa kerrotaan, mitä tullaan tekemään ja missä aikataulussa. Paikanpäälle toivotaan tulevan paljon osallistujia ympäri kuntaa, koska kylien kaavoituksessa tullaan tulevaisuudessa käyttämään Nurmijärvi-mallia.

Kaavaluonnos tulee nähtäville arviolta huhti-toukokuussa, ja sen nähtävilläoloaikana (30 vrk) järjestetään yleisötilaisuus sekä mahdollisuus palautteenantoon.

Asukkaiden/maanomistajien palautteen ja viranomaislausuntojen tarkastelun perusteella syksyllä 2023 on tarkoitus tehdä linjaus käytettävästä Nurmijärvi-mallista.

 

>> Elinvoimalautakunnan kokouksen 19.1.2013 esityslista

Takaisin listaukseen