Vaikuttaminen

Vaikuttamisella tarkoitetaan kuntalaisen osallistumista yhteisten asioiden hoitoon. Osallistumalla voi vaikuttaa esimerkiksi viihtyvyyteen ja turvallisuuteen.

Monet keskeiset kuntastrategiat voivat toteutua, jos asukkaat osallistuvat asioiden hoitamiseen ja niistä käytävään keskusteluun.

Osallistu ja vaikuta

Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksilla tarkoitetaan niiden keinojen kokonaisuutta, jolla kuntalainen voi vaikuttaa johonkin yhteisen asian ratkaisuun. Tätä ei pidä sotkea kuntalaisen asiointiin omassa asiassaan. Koko Suomea ajatellen tärkein vaikuttamistapa on osallistua valtakunnallisiin vaaleihin europarlamenttia, kansanedustajia ja Tasavallan Presidenttiä valittaessa äänestäjänä.

Kuntatasolla tärkeimpiä vaikuttamismuotoja on lueteltu Kuntalain 27 §:ssä. Sen mukaan voidaan mm. valita palvelujen käyttäjiä kunnan toimielimiin, järjestää ajankohtaisista asioista kuulemis- ja keskustelutilaisuuksia, selvittää asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa ja tehdä kuntalaisaloitteita.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja valtuuston esityslistat ovat muutama päivä ennen kokousta nähtävillä Internetissä kunnan kotisivuilla ja kunnan kirjastoissa. Myös kunnanhallituksen ja useimpien lautakuntien esityslistat ovat ennen kokousta nähtävillä, jolloin kuntalainen voi ottaa yhteyttä valmistelevaan virkamieheen tai päättävään luottamushenkilöön. Pöytäkirjat julkaistaan kotisivuilla sen jälkeen, kun ne on tarkistettu.

Kunnan toimintaorganisaatio

Kuntalaisaloitteen voi tehdä kunnan toimivaltaan kuuluvassa asiassa kirjeitse tai faksilla asianomaiselle toimielimelle tai toimittamalla sähköpostiviestin kuntaan osoitteeseen kunta (at) nurmijarvi.fi ja suoraan asianomaiselle henkilölle etunimi.sukunimi (at) nurmijarvi.fi. Kuntalaisaloitteen voi tehdä myös verkkopalvelussa. Aloitteeseen tulee merkitä tekijän nimi ja yhteystiedot. Aloitteen tekijälle vastataan aloitteen käsittelystä.

Kuntalaisaloite

Kunta vastaa asiallisiin omalla nimellä kirjoitettuihin lehtien mielipidesivun kuntaan kohdistuviin kysymyksiin.

Vallakas 

Yleistietoa vaikuttamisesta antaa Kuntaliiton toimittama kuntalaisen vaikuttamisopas Vallakas

Kuntaliiton Vallakas

Kansanvalta.fi ja Otakantaa.fi 

Kansanvalta.fi ja Otakantaa.fi ovat oikeusminiseriön avaamia kansalaisille tarkoitettuja sivustoja.

Kansanvalta.fi tarjoaa monipuolista tietoa suomalaisesta demokratiasta ja kansalaisvaikuttamisen keinoista niin kunnissa kuin valtion tasolla.

Otakantaa.fi on valtionhallinnon keskustelufoorumi, jossa ministeriöt järjestävät kansalaiskuulemisia eri aiheista.

Kansanvalta.fi

Otakantaa.fi