Kuntalaisaloite

Kuntalaiset voivat tehdä kunnan toimintaa koskevia aloitteita. Aloitteen voi tehdä oikeusministeriön ylläpitämässä Kuntalaisaloite.fi palvelussa. Palvelussa saat ohjeita ja neuvoja aloitteen tekemiseen.

kuntalaisaloite.fi

Kirjalliset, vapaamuotoiset aloitteet voi toimittaa myös suoraan Nurmijärven kunnan kirjaamoon osoitteella Nurmijärven kunta, Kirjaamo, PL 37, 01901 Nurmijärvi tai sähköpostilla

Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Alla on nähtävissä kuntalaisaloite.fi palvelun kautta tehdyt aloitteet.