Puistot, metsät ja matonpesupaikat

Metsät

Kunnalle on laadittu metsien hoito- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2026. Tekninen lautakunta on hyväksynyt metsäsuunnitelman.

Metsien hakkuu- ja hoitotyöehdotukset perustuvat kestävän metsätalouden kehittämis- ja asiantuntijaorganisaatio Tapion hyvän metsähoidon suosituksiin ja harvennusmalleihin.