Kotihoidon tuki ja muut varhaiskasvatuksen tuet

Kotihoidon tuki ja sen kuntalisä

Kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen siirtyy Kelan kautta maksettavaksi 1.12.2023 alkaen.

Marraskuussa kotihoidon tuen kuntalisää hakevat: Toimittakaa kuntalisähakemukset liitteineen kuntaan perjantaihin 24.11.2023 mennessä, jolloin ehtivät kuntalisän maksupäivänä, kuukauden viimeinen arkipäivä, maksuun.

Huoltaja voi hakea Kelan kotihoidon tukea, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahan päätyttyä.

Adoptiovanhemmilla on oikeus hakea lasten kotihoidon tukea siihen saakka, kun vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut kaksi vuotta, tai lapsi siirtyy kunnalliseen, yksityiseen tai palvelusetelillä tuotettuun varhaiskasvatukseen.

Lisätietoa Kelasta.

Huoltaja voi hakea myös kuntalisää raskaus- ja vanhempainrahakauden jälkeen siihen asti kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan vain perheen nuorimmasta lapsesta.

Tulostettava hakemus liitteineen toimitetaan:

Nurmijärven kunta / Varhaiskasvatus / kuntalisät
Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi
Muussa tapauksessa ota yhteys Armi Sannaan, yhteystiedot alla.

Tukien saaminen ei estä lapsen osallistumista avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin.

Kotihoidon tukeen ja sen kuntalisään liittyvissä sinua palvelevat: