Kotihoidon tuki ja muut varhaiskasvatuksen tuet

Kotihoidon tuki ja sen kuntalisä

Huoltaja voi hakea Kelan kotihoidon tukea, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahan päätyttyä. Huoltaja saa myös kotihoidon tuen kuntalisää siihen asti kunnes lapsi täyttää 2 vuotta, jos kuntalisän saannin edellytykset täyttyvät. Kotihoidon tuen kuntalisän suuruus on 200 € kuukaudessa. Tuki maksetaan huoltajalle, joka pääasiassa hoitaa lasta.

Adoptiovanhemmilla on oikeus hakea lasten kotihoidon tukea siihen saakka, kun vanhempainrahakauden alkamisesta on kulunut kaksi vuotta, tai lapsi siirtyy kunnalliseen, yksityiseen tai palvelusetelillä tuotettuun varhaiskasvatukseen.

Lisätietoa Kelasta.

Edellytykset kuntalisälle

Edellytyksenä kuntalisälle on, että;
– lapsi on alle kaksi vuotta
– lapsella on oikeus Kelan myöntämään kotihoidon tuen hoitorahaan
– kukaan perheen varhaiskasvatusikäisistä lapsista ei ole kunnallisessa eikä yksityisessä varhaiskasvatuksessa tai ei käytä oikeutta yksityisen hoidon tukeen. Poikkeuksena tähän ovat kuntoutuksellisista syistä varhaiskasvatusta tarvitsevat lapset, joihin liittyen oikeus kuntalisään harkitaan ja päätetään tapauskohtaisesti. Näissä tapauksissa ole yhteydessä Nurmijärven varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen.

Tukien saaminen ei estä lapsen osallistumista avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin.