Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja tuet

Yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä

Yksityisen hoidon tukea maksetaan huoltajan osoittamalle yksityisen palveluntuottajalle. Huoltajalla on mahdollisuus käyttää yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää myös kunnan ulkopuolella sijaitseviin yksityisiin päiväkoteihin.

Yksityisen hoidon tukeen kuuluvat hoitoraha, tulosidonnainen hoitolisä sekä kuntalisä.

1.12.2023 alkaen huoltaja hakee yksityisen hoidon tukea ja sen kuntalisää Kelasta, mikäli huoltajat ovat tehneet sopimuksen yksityisen perhepäivähoitajan tai muussa kunnassa sijaitsevan yksityisen päiväkodin kanssa tai palkanneet hoitajan kotiin. Lisätietoa muutoksesta alla olevassa tiedotteessa:

Toimi näin:

Yksityisen hoidon järjestämiseen liittyvissä asioissa sinua palvelevat: