Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja tuet

Yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä

Yksityisen hoidon tukea maksetaan huoltajan osoittamalle yksityisen palveluntuottajalle. Huoltajalla on mahdollisuus käyttää yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää myös kunnan ulkopuolella sijaitseviin yksityisiin päiväkoteihin.

Yksityisen hoidon tukeen kuuluvat hoitoraha, tulosidonnainen hoitolisä (Kelan maksamat) sekä kuntalisä (kunnan maksama).

Yksityisen hoidon tuen suuruus määräytyy lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuden perusteella. Lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen vaikuttavat lapsen kanssa asuvien vanhempien tai muun huoltajan työskentely- ja opiskelutilanne. Jokaisella lapsella on oikeus saada 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa.

Toimi näin:

Yksityisen hoidon tukeen ja sen kuntalisään liittyvissä asioissa sinua palvelevat: