Varhaiskasvatus ja esiopetus; hakeminen, aloittaminen ja irtisanominen

Hakeminen

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatukseen syksyllä? Huomioimme ensisijaisesti 31.3. mennessä tulleet varhaiskasvatushakemukset syksyn paikkoja täyttäessämme. Päätökset huoltajille lähetettiin toukokuussa. Tarkemmat ajat Ajankohtaista varhaiskasvatuspalveluissa -nettisivulla.

Perheen tulee hakea kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa vähintään neljä kuukautta ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on perheen haettava varhaiskasvatuspaikkaa niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatustarpeen alkamista.

Lisätietoa palveluohjauksesta

Lisätietoa päiväkodeista

Hae varhaiskasvatuspaikkaa

Esiopetus

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä hakemuksella, joka on avoinna kalenterivuosittain tammi- ja helmikuulla. Muina aikoina ilmoittautumisohjeet saa palvelupäällikkö
Mari Korhoselta, mari.korhonen@nurmijarvi.fi, 040 317 4072.

Lisätietoa esiopetuksesta sekä ilmoittautumisohjeet löydät täältä.

Hoitopaikan vastaanottaminen, peruminen tai hoidontarpeen siirtäminen

Kun perhe on saanut päätöksen lapselle myönnetystä varhaiskasvatuspaikasta kannattaa perheen vielä tarkistaa, että päätöksessä oleva päivämäärä vastaa hoidonaloituksen suunniteltua päivämäärää, sillä varhaiskasvatuksen asiakasmaksu alkaa kertyä sopimuksen ensimmäisestä päivästä alkaen.

Sähköisellä muutoslomakkeella perheet ilmoittavat, jos he siirtävät lapsen hoidonaloittamisen ajankohtaa tai eivät ota heille tarjottua hoitopaikkaa vastaan. Jos päätös on toivotun mukainen, ei perheen tarvitse tehdä mitään.

Päiväkodista ollaan perheeseen yhteydessä katso kohdat palvelu- ja aloituskeskustelut.

Palvelukeskustelu

Perheen saatua päätöksen varhaiskasvatuspaikasta ottaa päiväkodin johtaja tai perhepäivähoidon ohjaaja yhteyttä perheeseen ennen hoidon alkua. Kaikkien uusien perheiden kanssa käydään palvelukeskustelu joko päiväkodissa tai perheen kotona. Palvelukeskustelun tavoitteena on käydä läpi yksikön toimintaan sekä käytäntöihin, maksuihin ja erityistilanteisiin liittyviä asioita.

Palvelukeskusteluun osallistuvat huoltajat ja päiväkodin johtaja tai perhepäivähoidon ohjaaja. Siihen varataan aikaa n. yksi tunti.

Aloituskeskustelu

Palvelukeskustelun jälkeen lastentarhanopettaja, lastenhoitaja tai perhepäivähoitaja ottaa yhteyttä perheeseen sopiakseen tapaamisen. Aloituskeskustelussa huoltajilla on mahdollisuus kertoa kasvattajalle lapsestaan ja perheen ajatuksista lapsen kasvuun liittyen. Tapaamisessa huoltajat ja lapsen hoidon aloituksesta vastaava kasvattaja suunnittelevat yhdessä lapsen tutustumisjakson varhaiskasvatuspaikkaan.

Kun lapsen hoito on alkanut ja tutustumista on tapahtunut puolin ja toisin, kasvattaja laatii yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tai esiopetuksen oppimissuunnitelman.

Aloituskeskusteluun osallistuvat kasvattaja, huoltajat ja lapsi mahdollisuuksien mukaan. Siihen varataan aikaa n. yksi tunti.

Tutustuminen varhais- kasvatukseen

Palvelu- ja aloituskeskustelujen jälkeen lapsi tutustuu yhdessä huoltajan kanssa tulevaan varhaiskasvatuspaikkaan.

Tutustumisjakson tarkoituksena on, että lapsi kokee päivittäisen siirtymisen huoltajalta varhaiskasvatukseen turvalliseksi. Tätä edesauttaa se, että lapselle muodostuu kuva hoitopäivästä sen eri vaiheineen jo ennen hoidon aloittamista. Toivottavaa olisi, että huoltaja tutustuisi lapsensa kanssa mahdollisimman moniin päivän eri toimintoihin kuten ruokailuun, ulkoiluun ja lepoon.

Tutustumisen aikana lapsi voi jäädä sovitusti kerran varhaiskasvatus- tai perhepäivähoitopaikkaan 1-2 tunniksi ilman huoltajia. Lapsi voi korvauksetta syödä yhden aterian varhaiskasvatuspaikassa tutustumisjakson aikana.

Tutustumisen aikana ryhmän kasvattajat ovat vastuussa lapsiryhmästä ja huoltaja vastaa omasta lapsestaan. Varhaiskasvatus alkaa virallisesti siitä päivästä lukien, kun hoitosopimus astuu voimaan.

Korona epidemian aikana tutustuminen järjestetään poikkeusjärjestelyin. Tarkempaa tietoa Ajankohtaista varhaiskasvatuspalveluissa -nettisivulla.

Yksikön vaihtaminen

Lapsen siirtyminen varhaiskasvatuspaikasta toiseen

Kun lapsen hoitopaikkaa halutaan vaihtaa, tulee perheen jättää uusi varhaiskasvatushakemus.

Lapsen siirtyessä varhaiskasvatusyksiköstä toiseen kasvattajat yhdessä huoltajan kanssa sopivat tarpeellisen tiedonsiirron lapsen asioista. Näin toimitaan silloin kun lapsi vaihtaa yksikkö kunnallisesta toiseen kunnalliseen, yksityisestä yksiköstä kunnalliseen tai kunnallisesta yksiköstä yksityiseen.

Tiedonsiirto voi tapahtua puhelimitse tai erillisenä tapaamisena. Tavoitteena on sujuva siirtyminen vanhasta varhaiskasvatuspaikasta uuteen.

Maksut ja muuttuneet tiedot

Varhaiskasvatusmaksun määräytyminen

Lapsen varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen koon, tulojen ja lapselle tehdyn hoitosopimuksen mukaan. Perheiden tulee toimittaa tulotiedot viimeistään sen kuukauden loppuun mennessä, jolloin hoito on alkanut. Mikäli tulotietoja ei ole toimitettu määräpäivään mennessä, peritään perheeltä korkein maksu. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ei korjata takautuvasti.

Sähköinen muutoslomake, jolla myös tulotiedot voidaan ilmoittaa

Lisätietoja varhaiskasvatusmaksuista

Irtisanominen

Kunnallinen varhaiskasvatus ja esiopetus

Perhe irtisanoo varhaiskasvatus-, esiopetus- tai kerhopaikan sähköisellä muutoslomakkeella ennen hoitosuhteen päättymistä. Jos hoito päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu päättyy viimeiseen hoitopäivään.

Kunnallinen varhaiskasvatuspaikka myönnetään lapselle 31.7. asti sinä vuonna, kun  lapsi siirtyy kouluun. Esiopetuspaikka myönnetään lapselle esiopetuskauden loppuun asti. Jos lapsi käyttää koko hänelle myönnetyn ajan, ei näitä paikkoja tarvitse erikseen irtisanoa.
Perhe palauttaa heille annetut tarvikkeet esim. Päikyn tägit varhaiskasvatusyksikköön ennen hoidon päättymistä.

Yksityinen varhaiskasvatus ja esiopetus

Irtisanomisaika saattaa poiketa yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajalla. Tarkista asia suoraan heiltä.