Ajankohtaista

Asuminen, Kaavoitus, Näin Nurmijärvi rakentuu blogi, Rakentaminen, Tontit, Yritykset

Kunta hakee yhteistyökumppania kehittämään vanhan Sähkölaitoksen aluetta

28.9.2022

Nurmijärven kunta tehostaa Kirkonkylän keskusta-alueen maankäyttöä ja uusien asuntojen rakentumista, ja hakee vanhan Sähkölaitoksen alueelle yhteistyökumppania, joka esittää luonnosvaiheen pohjalta oman vaihtoehtonsa kaavaratkaisuksi. Kahden erillisen kilpailun kohteina ovat kerrostalo- ja kaupunkipientaloalue, ja ne sijaitsevat aivan Kirkonkylän keskustassa, Pratikankujan ja Punamullantien kulmauksessa.

Kilpailuehdotusten arvioinnissa huomio arkkitehtonisessa kokonaisideassa, viihtyisyydessä ja monipuolisessa asuntotarjonnassa

Haku tapahtuu avoimella suunnitteluvaraushakumenettelyllä, jolla haetaan kahdelle kilpailualueelle soveltuvaa kokonaiskonseptia asemakaavamuutostyön pohjaksi.

Kunta on asettanut asemakaavan laadulliset tavoitteet luonnosvaiheen perusteella. Luonnosvaiheen aineisto toimii suunnitteluohjeena kumppanille/ kumppaneille, jotka esittävät luonnosvaiheen pohjalta oman vaihtoehtonsa kaavaratkaisuksi. Toinen kilpailualue koskee kerrostalokohdetta ja toinen kaupunkipientalokohdetta (town house).

Kilpailut kohteista ovat käynnistyneet, ja päättyvät 19.1.2023. Kilpailuehdotuksia arvio kunnan viranhaltijoista muodostettava asiantuntijaryhmä, joka tekee esityksen kunnanhallitukselle. Arvostelussa kiinnitetään huomiota mm. arkkitehtoniseen kokonaisideaan, viihtyisyyteen, monipuoliseen asuntotarjontaan sekä puurakentamisen hyödyntämiseen hankkeessa.

Suunnitteluvaraushakumenettelyllä tehtäviin kilpailuihin voi käydä tutustumassa kunnan verkkosivulla.

Takaisin listaukseen