Rivi- ja kerrostalotontit

Suunnitteluvaraushakumenettely

Tervetuloa kehittämään yhdessä Vanhan Sähkölaitoksen aluetta omaleimaiseksi asuinalueeksi Kirkonkylällä

KILPAILU ON PÄÄTTYNYT TORSTAINA 19.1.2023 KLO. 16:00.

Nurmijärven kunta etsii yhteistyökumppaneita suunnitteluvaraushakumenettelyllä Kirkonkylällä sijaitsevan Vanhan sähkölaitoksen alueen asemakaavaluonnoksen asemakaavalliseen kehittämiseen järjestämällä kaksi erillistä tontinluovutuskilpailua. 

Kilpailukohteet sijaitsevat Kirkonkylän keskellä, aivan torin ja koulujen välittömässä läheisyydessä Pratikankujan ja Punamullantien kulmauksessa. Kunnan tavoitteena on luoda omaleimainen uusi asuinkortteli lähelle palveluja ja julkisen liikenteen yhteyksiä. Alueelle haetaan soveltuvaa kokonaiskonseptia asemakaavamuutostyön pohjaksi.

Suunnittelualue kortteli 2028 tontti 5 on noin 6500 m² (sis. autopaikkojen korttelialueen LPA tontin k2030t7). Alue osoitetaan pääosin asuinrakentamiseen, siten että sille osoitetaan korttelialue kahdelle asuinkerrostalolle kaavamerkinnällä AK. Alueelle voi sijoittua pienimittakaavaisia palveluja, työ- ja toimitiloja. Lähinnä nämä ovat kaupunkikuvaa elävöittäviä yhden tai muutaman hengen yrityksiä.

Suunnittelualueen kortteli 2028 tontit 7 ja 9 pinta-ala on yhteensä noin 3300 m². Alue osoitetaan pääosin asuinrakentamiseen, siten että sille osoitetaan asuinpientalojen korttelialue AP-11 townhouse-tyyppistä pientalorakentamista varten.  

Suunnitteluvaraushakumenettelyn hakuaika: 26.9.2022 – 19.1.2023

Tutustu kahden kilpailualueen ohjelmiin ja aineistoihin alla.

Kaavoitukseen liittyvä materiaali löytyy kokonaisuudessaan: Vanhan sähkölaitoksen alue

Karttatilaukset: Kartat – Nurmijärvi (nurmijarvi.fi)

Kohteen ympäristön kaavatietoja löytyy Nurmijärven kunnan karttapalvelusta, osoitekenttään voit laittaa Punamullantie 12: http://kartta.nurmijarvi.fi/IMS/fi

Kilpailuja ja suunnittelualueita koskevat mahdolliset kysymykset tulee esittää sähköpostilla 28.10.2022 mennessä osoitteeseen: tonttihakemus@nurmijarvi.fi.

Hakemusaikana tapahtuvat mahdolliset täydennykset ja vastaukset kysymyksiin julkaistaan tällä sivulla viimeistään perjantaina 11.11.2022.

Kilpailuun liittyvät kysymykset ja annetut vastaukset

Kilpailuohjelmat ja aineistot