Ajankohtaista

Palveluverkkoselvitys, Palveluverkkotyö, Päätöksenteko, Talousarvio, Valtuusto

Kunnanvaltuusto päätti osittain palveluverkosta – lukiokoulutus keskitetään Kirkonkylään

16.12.2020

Nurmijärven kunnanvaltuusto kokoontui vuoden viimeiseen kokoukseen. Merkittävimpänä asiana esityslistalla oli Nurmijärven kunnan palveluverkkosuunnitelma vuosille 2020-2040. Palveluverkkosuunnitelman yhteydessä valtuusto päätti, että lukiokoulutus keskitetään tulevaisuudessa Kirkonkylään uudisrakennukseen. Muuten valtuusto päätti palauttaa palveluverkkosuunnitelman valmisteluun. Lisäksi valtuusto hyväksyi muun muassa toimitilaohjelman sekä kotouttamisohjelman. Valtuusto päätti myös, että Nurmijärven kunnanvaltuustossa on jatkossakin 51 valtuutettua. Katso kokouksen videotallenne täällä ja lue kokouksen esityslista täältä.

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä kertoi valtuustolle koronatilanteesta ja peräänkuulutti vastuullisuutta myös tulevina viikkoina:

”Vuosi on ollut raskas, mutta onneksi keväällä on jo näkyvissä valoa pandemian suhteen. Vielä ei kuitenkaan ole se hetki, jolloin voisimme unohtaa koronan. Erityisesti nyt, kun joulu on tulossa, on meidän pidettävä huolta etäisyyksistä ja suojeltava läheisiämme.”

Valtuusto päätti keskittää lukiokoulutuksen Kirkonkylään

Nurmijärven kunnan palveluverkkosuunnitelma 2020-2040

Nurmijärven kunnassa on ollut käynnissä Me tehdään Nurmijärvi -palveluverkkotyö, jonka yhteydessä päätetään, missä ja miten kunnan palvelut tulisi toteuttaa. Palveluverkkoa kehitetään, jotta kunta pystyy mahdollistamaan kuntalaisten sujuvan arjen nyt ja tulevaisuudessa.

Kunnanvaltuusto päätti osittain Nurmijärven kunnan palveluverkkosuunnitelmasta vuosille 2020-2040.

Varsinkin keskisen ja pohjoisen Nurmijärven osalta palveluverkon keskeisimpiä kohtia on lukiopäätös. Kunnanhallituksen pohjaesityksen mukaan lukiokoulutus tulisi keskittää Kirkonkylään uudisrakennukseen. Kunnanvaltuusto ei ollut yksimielinen, vaan äänesti lukiokoulutuksen järjestämisestä. Lisäksi lukiopäätöksestä kuultiin lukuisia puheenvuoroja pohjaesityksen puolesta ja vastaan.

Tarja Salonen (kesk.) teki muutosesityksen, jossa kunnallinen lukiokoulutus toteutetaan hajautetulla mallilla sekä Kirkonkylässä että Rajamäessä. Valtuusto äänesti asiasta, ja äänin 27-24 valtuusto hyväksyi lukiopäätöksen pohjaesityksen mukaisesti. Näin ollen lukiokoulutus keskitetään Kirkonkylään uudisrakennukseen.

Valtuusto äänesti myös muun palveluverkkosuunnitelman osalta
Nurmijärven kunnan palveluverkkosuunnitelma 2020-2040

Lukiopäätöksen jälkeen valtuusto käsitteli muuta osaa palveluverkkosuunnitelmasta. Keskustelun aikana Tarja Salonen (kesk.) esitti, että koko palveluverkkosuunnitelma palautetaan muilta osin kuin lukion osalta takaisin valmisteluun. Juha Peltonen (sd.) esitti puolestaan asian käsittelyn jatkamista. Äänestyksen jälkeen kunnanvaltuusto päätti palauttaa palveluverkkosuunnitelman takaisin valmisteluun muilta osin kuin lukioratkaisun osalta.

Valtuusto hyväksyi toimitilaohjelman

Toimitilaohjelman hyväksyminen

Valtuusto hyväksyi Nurmijärven kunnan toimitilaohjelman pienin muutoksin.

Toimitilaohjelma linjaa Nurmijärven kunnan toimitilojen omistamisen, vuokrauksen tai muun hankinnan sekä tilojen ylläpidon ja muiden toimenpiteiden yleiset pääperiaatteet. Nurmijärven kunta omistaa tällä hetkellä noin 290 erillistä rakennusta tai tilaa, joiden tekninen arvo on noin 258 miljoonaa euroa ja jälleenhankinta-arvo noin 333 miljoonaa euroa. Toimitilaohjelman keskeisiin periaatteisiin kuuluu muun muassa, että kunta hallinnoi ja omistaa vain niitä tiloja, joita palvelutuotannon toteuttamiseksi tarvitaan.

Keskustelun yhteydessä Juha Hyvämäki (kesk.) teki muutosesityksen pohjaesitykseen. Hyvämäen ehdotuksen mukaisesti ohjelmaan kirjattiin (lisäykset lihavoitu), että kunta hallinnoi ja omistaa vain niitä tiloja, joita palvelutuotannon toteuttamiseksi tarvitaan tai ovat tärkeitä elinvoimaisuuden tai hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Lisäksi peruskorjausten ja uudisrakennushankkeiden osalta pyritään monitilatoimistoihin sekä etätyöskentelyn mahdollistamiseen. Valtuusto hyväksyi muutosehdotukset yksimielisesti.

Toimitilaohjelman hyväksymisen myötä ei ole luvassa yllättäviä muutoksia kiinteistöjen käyttäjille, sillä kunta käy mahdollisesta kehittämisestä keskustelun kiinteistön käyttäjien kanssa hyvissä ajoin. Jokaisesta kehitystoimenpiteestä (myynti, kaavamuutos) päätetään erikseen.

 

Valtuutettuja jatkossakin 51

Nurmijärvellä nykyisen kunnanvaltuuston koko on 51 valtuutettua. Vuonna 2021 Suomessa toimitetaan kuntavaalit, joissa valitaan kuntien valtuustojen jäsenet toimikaudelle 1.6.2021-31.5.2025. Kunnanvaltuusto päätti, että tulevalla valtuuston toimikaudella kunnanvaltuutettujen lukumäärä on 51 valtuutettua. Valtuusto hyväksyi myös kunnanhallituksen ja valtuuston kokousajat vuodelle 2021.

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma 2020

Valtuusto keskusteli Nurmijärven kunnan turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmasta (liikenneturvallisuussuunnitelma) 2020, joka on laadittu yhteistyönä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Suunnitelman laatiminen käynnistyi elokuussa 2019 ja suunnitelma valmistui kesäkuussa 2020.
Työn aikana laadittiin noin 80 kohdan toimenpideohjelma liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseksi sekä erillinen toimenpideohjelma Kirkonkylän esteettömyyden parantamiseksi. Liikenneympäristön parannustoimenpiteissä on keskitytty erityisesti suojattomien tienkäyttäjien turvallisuuden parantamiseen. Turvalliset ja selkeät liikennejärjestelyt luovat edellytykset turvalliselle ja liikennesääntöjen mukaiselle liikennekäyttäytymiselle. Yksittäisten toimenpiteiden lisäksi työn aikana laadittiin yleisiä periaatteita liikenneympäristön suunnittelun tueksi. Suunnitelmaan pääsee tutustumaan täällä.

Valtuusto myönsi Hakalalle eron

Valtuusto myönsi Kristiina Hakalalle (kok.) eron hyvinvointilautakunnan jäsenyydestä, sivistyslautakunnan varajäsenyydestä, Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmän varajäsenyydestä sekä Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä. Hyvinvointilautakunnan jäseneksi valittiin Pirjo Kivistö ja varajäseneksi Hilkka Ruusuvirta, sivistyslautakunnan varajäseneksi Hilkka Ruusuvirta ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäseneksi Seija Martelius.

Muita päätöksiä

Nurmijärven kunnan kotouttamisohjelman päivittäminen
Nurmijärven Onnenkimpale ry:n palveluvelvoitesopimusta koskeva lisämäärärahaesitys vuodelle 2020
Nurmijärven yhteiskoulun Mikkolan peruskorjauksen investointimäärärahan muuttaminen vuoden 2021 talousarvioon

Valtuusto hyväksyi kunnan kotouttamisohjelman vuosille 2021-2022 pohjaesityksen mukaisesti.

Valtuusto hyväksyi vuodelle 2020 Nurmijärven Onnenkimpale ry:n 30 000 euron korotusesityksen erityisryhmien uima-allastoimintojen palveluvelvoitesopimukseen. Lisämääräraha kohdennetaan talousarviossa konsernipalveluiden toimialan yhteiset toiminnot tulosalueelle.

Valtuusto päätti lisätä vuoden 2021 talousarvioon NYK:n Mikkolan peruskorjaushankkeelle 550 000 euron lisämäärärahan.

 

Useita valtuustoaloitteita

Sami Virtanen (vihr.) jätti valtuustoaloitteen puistokummitoiminnan aloittamisesta Nurmijärvellä.

Maiju Tapiolinna (ps.) jätti valtuustoaloitteen puheenvuorojen maksimipituudesta (ryhmäpuheenvuoroissa 6 min, yksilöpuheenvuoroissa 3 min) valtuustokokousten aikana.

Johannes Haapalainen (kd.) jätti valtuustoaloitteen suojatien tekemiseksi Klaukkalantielle (Perttulan suunnasta saavuttaessa ennen Kirkkotien kiertoliittymää).

Jari Vainio (kok.) ja Maiju Tapiolinna (ps.) jättivät valtuustoaloitteen läpiajettavien yksityisteiden avustusmallin muuttamiseksi.

Kalle Mustonen (kesk.) jätti valtuustoaloitteen yksityistieasioiden käsittelyjen tutkimisesta.

Petri Vaulamo (kok.) jätti valtuustoaloitteen, että kunta tutkisi ja suunnittelisi yhdessä ELY-keskuksen kanssa riista-aidan rakentamista Klaukkalan kehätielle.

Mira Lappalainen (ps.) jätti valtuustoaloitteen tieturvallisuuden parantamiseksi Nurmijärven Kirkonkylän Seppäläntiellä ja Punamullantiellä.

Mira Lappalainen (ps.) jätti valtuustoaloitteen Kirkonkylän keskusta-alueen kehittämisestä.

Takaisin listaukseen