Ajankohtaista

Kaikki, Kunnanjohtajan blogi

Kunnanjohtajan blogi 5.1.2023 – Miten vahvistaa demokratiaa ja osallistumista?

5.1.2023

Kaksi keskustelunavausta vuoden alkuun: 1.) Miten vahvistaa demokratiaa ja osallistumista? 2.) Kunnanjohtajan blogi – ollako vai eikö olla?

Sitra julkaisi tällä viikolla megatrendit 2023, jotka kuvaavat muutosta viiden teeman kautta: luonto, ihmiset, valta, teknologia ja talous.

Näistä johdetut megatrendit ovat: 1. Luonnon kantokyky murenee ekologisen kestävyyskriisin myötä. 2. Hyvinvoinnin haasteet kasvavat väestön ikääntyessä ja toimintaympäristön muuttuessa. 3. Demokratian kamppailu kovenee ja yhteiskunnat ovat koetuksella kriisien kasautuessa. 4. Kilpailu digivallasta kiihtyy. 5 Talouden perusta rakoilee globaalin eriarvoistumisen kasvaessa ja ekologisen kestävyyskriisin edetessä.

Kaikki trendit tuntuvat tärkeiltä, mutta monta käytännön kysymystä heräsi, kun tutustuin tarkemmin tuohon demokratiaa koskevaan trendiin, jonka mukaan demokratia kaipaa vahvistamista ja uudistamista.

Sitran visiossa Suomi menestyy rakentamalla reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta ja demokratiaa tulisi vahvistaa lisäämällä osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Sitra analysoi, että viime vuosien kriisit, geopolitiikan muutokset ja informaatiovaikuttamisen kehittyminen ovat laittaneet yhteiskunnallisen päätöksenteon koville.

Kyse on ennen kaikkea luottamuksesta. Luottamuksen rapautuminen on sitran mukaan niin demokraattisten, kuin autoritaaristenkin järjestelmien suurin ongelma, tosin demokratioissa on monipuolisemmin keinoja luottamuksen rakentamiseen.

Luottamus päättäjiin, instituutioihin ja toisiin kansalaisiin on laskenut monissa yhteiskunnissa vaarallisen alhaalle ja mis- ja disinformaation, sekä somen alustoilla tapahtuvan vaalimanipuloinnin nähdään lietsovan epäluottamusta. Alustojen algoritmit suosivat nokittelua, vastakkainasettelua ja kohauttamista, mikä osaltaan vahvistaa väärinymmärryksen kulttuuria ja keskustelun kärjistymistä. Myös tekoälyä – kasvontunnistusta, datankeruuta, tiedonlouhintaa jne hyödyntävät järjestelmiä voidaan hyödyntää kansalaisosallistumisen perustusten murentamiseen.

Sitran mielestä demokratia on vahvistamisen ja uudistamisen tarpeessa. Suomalaiset haluaisivat osallistua päätöksentekoon entistä enemmän, jos se olisi nykyistä helpompaa.

Päättäjät eivät Sitran mukaan kuitenkaan luota kansalaisten kykyyn osallistua yhteiskunnallisia asioita koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon.

Näkemyseroja on myös osallistumisen tavoissa: kansalaiset haluaisivat osallistua helpoilla digitaalisilla alustoilla, päättäjät puolestaan suosisivat kohtaamisia kasvokkain.

Demokratian vahvistamiseksi ja uudistamiseksi Sitra peräänkuuluttaa rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua. Institutionaalisen luottamuksen ohella myös kansalaisten luottamusta omiin vaikutusmahdollisuuksiin on vahvistettava.

Mitä ajatuksia tämä herättää? Nurmijärvellä on jo pitkään käännetty kurssia avoimempaan, vuorovaikutteisempaa ja osallistavampaan suuntaan. Asukasiltoja, kuntakävelyitä, kyselyitä, nettilivejä, Nurmijärvi TV:tä, blogeja, monikanavaista ja ennakoivaa, sekä avointa viestintää jne. Mitä sinun mielestäsi voisimme seuraavaksi tehdä?

Mistä juontuikin mieleen Hesarin eilinen uutinen, jossa kerrottiin, miten Ulkoministeriö lakkauttaa kaikki bloginsa. Blogien tarkoituksena on ollut toimia paikkana, jossa kirjoitetaan ja keskustellaan ulkoasiainhallinnon asioista.

Ministeriö lopettaa blogit, koska niitä ei lueta enää yhtä paljon kuin ennen.

Sosiaalisen median kanavat keräävät enemmän yleisöä ja uutena kanavana käyttöön on otettu instagram.

Mitä ajatuksia tämä herättää – esim. tästä kunnanjohtajan blogista?

Otan mielelläni vastaan näkemyksiä ja ideoita. Onko blogi foorumi, jota kannattaa meillä vielä jatkaa? Jos ei, niin minkälaiseen viestintään ja vuoropuheluun kannattaisi panostaa? Jos kyllä, niin mistä aiheista blogia kannattaisi kirjoitella, minkä tyylisenä ja kuinka usein blogia kannattaisi julkaista?

Outi

 

Takaisin listaukseen