Ajankohtaista

Kaikki, Kunnanjohtajan blogi

Kunnanjohtajan blogi 4.2.2022 – Maata hakusessa – Kauppa käy nyt hyvin sekä asunto- että yritystonttipuolella

4.2.2022

2020 koronakasvupyrähdyksen jälkeen Nurmijärven kasvu on asettunut jälleen normaalimpiin lukemiin. Nurmijärveläisten määrä nousi vuonna 2021 kaikkiaan 1,1%, eli saimme kuntaan 475 asukasta lisää. Edellisenä vuonna 2020 kasvu kohosi 1,6 prosenttiin, mikä henkilöinä tarkoitti 674 asukasta lisää.

Kasvuprosentin lasku ei kuitenkaan tarkoita, että Nurmijärvi-ilmiö olisi hiipumassa, tai että unelmat omasta kodista luonnonläheisellä ja aktiivisella alueella olisivat muuttuneet. Omakotitalojen ja tonttien myynti on jatkunut edelleen erittäin vilkkaana ja monen henkilön kohdalla unelmat ovat vasta kirjaimellisesti rakentumassa, kun koronan aikana aloitetut projektit etenevät.

Nurmijärvi kiinnostaa edelleen monenlaisia muuttajia, mutta vahva enemmistä muuttajista on perheellisiä. Tämä näkyy myös Nurmijärven syntyvyydessä ja luonnollista väestönkasvua Nurmijärvellä onkin poikkeuksellisen paljon suhteessa muihin Suomen kuntiin. 33% väestönkasvusta toteutui ns. luonnollisen väestönkasvun kautta. 19% muuttajista oli maahanmuuttajia ja 48% maan sisäisen muuttoliikkeen kautta.

Parhaillaan valtuustossa työstetään strategiaa, jonka yhteydessä linjataan myös Nurmijärven tulevista kasvutavoitteista. Tämänhetkinen, noin prosentin kasvuvauhti lisää alueen aktiivisuutta ja palveluiden kysyntää ja sitä myötä myös tarjontaa. Julkisten palveluiden kysynnän osalta tasapainoon vaikuttaa väestön sijoittuminen sekä väestörakenne. Ennusteiden mukaan julkisen sektorin palveluissa Nurmijärvelläkin koulu- ja varhaiskasvatuspalveluiden kysyntä on syntyvyyden laskun vuoksi laskusuunnassa ja sotepalveluiden kohtalaisen voimakkaassa nousussa. Tämä näkyy jo tällä hetkellä väestöprofiileissa. Suuresta syntyvyydestä ja muuttovoitosta huolimatta päivähoitoikäisten ja esikouluikäisten, sekä alakouluikäisten ikäryhmät pienenivät. Prosentin kasvu lapsipainotteisella väestöllä vaikuttaa kuitenkin niin, että muutokset julkisissa palveluissa eivät ole äkillisiä.

Tonttikysyntä kunnassa on ollut viime vuoden aikana ennätysmäisen vilkasta. Kysyntää on sekä elinkeinoelämän tonteista, että asuntorakentamisen tonteista.

Viime vuoden aikana kunta luovutti 64 omakotitonttia ja lisäksi tontteja myytiin runsaasti myös yksityiseltä puolelta. Omakotitontteja on luovutettu pääsääntöisesti Klaukkalan ja Rajamäen alueilta. Ensi vuoden aikana Heinojan uusi asuinalue Kirkonkylästä tulee myyntiin, jolloin tarjontaa on luvassa myös kolmannen päätaajamamme alueelle.

Yritystonttien kauppa on myös käynyt hyvin. Vuonna 2021 tehtiin muiden muassa mittava esisopimus Keskon logistiikka-alueesta Ilvesvuoreen, minkä myötä on tullut kiire edistää Sudentullin alueen valmistelua, sekä uusien mahdollisten työpaikka-alueiden etsintää. Karttaharjoituksia on jo tehty runsaasti, mutta otamme mielellämme myös vastaan ajatuksia ja tarjouksia mahdollisista soveltuvista paikoista. Nurmijärven logistinen sijainti, sekä alueelle sijoittunut osaava työvoima ovat houkutteleva yhdistelmä, jonka vuoksi meidän pitää ylläpitää valmiutta vastaanottaa tulijoita.  Lisätietoa yrityksen sijoittumisesta Nurmijärvelle yhden luukun periaatteella löydät täältä.

Outi

Takaisin listaukseen