Ajankohtaista

Kunnanjohtajan blogi

Kunnanjohtajan blogi 30.12.2022 – Tulevaisuustekojen vuosi 2023

30.12.2022

Sitra ennustaa vuoden 2023 kuumimmiksi puheenaiheiksi mm. energian riittävyyden, työperäisen maahanmuuton, hyvinvointialueiden käynnistymisen, taantuman, leikkaukset, natojäsenyyden ja eduskuntavaalit. Aiheet ovat jo nyt vuoden vaihtuessa sen verran pinnalla, että ennusteeseen on helppo yhtyä.

Hyvinvointialueiden käynnistyminen on maanlaajuisesti ensimmäinen tapahtuma vuoden alussa. Keusoten alueella tilanne on tämän osalta hyvä, sillä olemme kuntayhtymän ja hyvien valmisteluiden vuoksi pidemmällä valmisteluissa, kuin mikään muu alue. Työtä on tehty niin, että vaihdos ei aiheuttaisi akuutteja muutoksia, saatikka ongelmia mihinkään suuntaan. Keusoten osalta on jäljellä enää talouden loppuperkaus. Hyvinvointialueiden kanssa työstetään kiinteistöihin liittyviä vuokrasopimus- ja omistuskysymyksiä, sekä joitain yhdyspintoihin liittyviä käytännön kysymyksiä, joiden osalta haetaan rutiineja. Muutoin kunnilta siirtyvät asiat ovat jo sovittuja ja selviä.

Talousnäkökulmasta vuosi käynnistyy kestävän kasvun ohjelman päivitystyöllä. Pitkän aikavälin ennusteiden mukaan Nurmijärven kunta on ajautumassa kriisikunnaksi ilman toimenpiteitä. Ohjausryhmä on sopinut yksimielisesti ensimmäisessä kokouksessaan valtuustokauden aikaiseksi sopeutustavoitteeksi 9 miljoonaa euroa. Alkukevään aikana on tarkoitus hahmottaa, minkälaisin keinoin ja päätöksin tavoitteeseen päästään.

Energiakysymykset ovat vuoden alussa edelleen korkealla prioriteetissa myös sähköpulariskin vuoksi. Olkiluodon ydinvoimalan käynnistymisen siirtyminen on lisännyt entisestään riskiä. Paljon on kiinni energian kulutuksestamme, sekä tuuliolosuhteista. Kunnan energiansäästölinjauksista tehdään lisää päätöksiä alkuvuodesta. Sähköpulaan liittyvä viestintä on isossa roolissa ja toivomme, että tiedotteemme tavoittavat kuntalaiset mahdollisimman laajasti ja kannustavat kaikkia osallistumaan energiansäästötalkoisiin, sekä varautumaan sähkökatkoihin.

Eduskuntavaaleihin valmistautuminen näkyy jo ehdokkaiden aktivoitumisena, sekä poliittisen keskustelun kovenemisena. Kunnan näkökulmasta toivomus on, että kuntasektoria koskevat asiat nousevat myös agendalle. Tarvetta olisi mm. valtionosuusjärjestelmän uudistukseen niin, että siinä huomioitaisiin lapsivaltaisten kasvukuntien tilanne nykyistä paremmin. Myöskään kuntien tehtäviä tai vastuita ei tulisi kasvattaa, ellei lisäyksiä huomioida täysimääräisesti.

TE-uudistuksen osalta elämme vielä jännityksessä, josko se ehtii eduskunnasta läpi ennen kuin eduskunta lopettaa kautensa. Jos näin käy, niin toivomus on myös tämän osalta, että kasvukuntien rahoitusta ei sementoitaisi tiettyyn väestömäärään, vaan väestön kasvu ja rakenteen muutos otettaisiin huomioon.

Jos TE-palvelut siirtyvät kunnille, tulee se tarkoittamaan Nurmijärvellä suuria linjaratkaisuja palveluiden järjestämisen osalta. Meillä työvoimapohja riittää siihen, että kunta toteuttaisi palvelut itsenäisesti, mutta olisiko meille kuitenkin tarkoituksenmukaisempaa hakeutua yhteistyöhön joidenkin muiden kuntien kanssa. Ja jos, niin miten yhteistyö tulisi organisoida. Näistä asioista on tehty loppuvuodesta 2022 selvitystä koskien Keusote-alueen kuntien yhteistyötä.

Ympäristötoimialalla käynnistyvät vuoden alussa vesilaitoksen johtajan ja tilakeskuksen päällikön rekrytoinnit. Maankäytön ja kaavoituksen puolella on vuoden 2023 aikana vilskettä. Näkyvimpiä asioita lienevät kirkonkylän keskustan kehittämistyö ja maaseutukaavoituksen eteneminen Metsäkylässä.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin vuosi alkaa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman käsittelyllä. Alkuvuodesta työstetään myös Klaukkalan keskustan alueen koulukiinteistöjä koskevaa tarkastelua, jotta kestävän kasvun talouslinjauksissa voidaan tehdä pitkän aikavälin ja kiinteistöjen kunnon huomioivat investointiratkaisut.

Hyvin alkanutta työtä mm. rekrytointien, henkilöstöohjelman, ilmastotyön, matkailun, viestinnän kehittämisen ja tiedolla johtamisen osalta jatketaan. Valmistaudumme myös jo 250-vuotis synttäreihin, joita vietetään vuonna 2025. Tähtäämme, että siihen mennessä meillä olisi valmiina kunnan historian 4. osa, jossa peilataan kunnan historiaa 60-luvulta nykypäivään.

Tulevaisuus näyttää Nurmijärven osalta positiiviselta. Vaikka vuosi 2023 onkin tiukkojen taloudellisten päätösten ja maailman kriisejä heijasteleva vuosi, meillä on Nurmijärvellä monia vahvuuksia, joiden pohjalle voimme tehdä tulevaisuustekoja. Yksi sellainen on yhteisöllisyys ja yhteishenki, joka on Nurmijärvellä erityisesti vaikeissa tilanteissa hyvä ja vahva.

Lämmin kiitos kaikille kuntalaisille, alueen yrityksille, yhdistyksille, seuroille ja muille yhteistyökumppaneille vuodesta 2022 ja parhainta menestystä itse kullekin vuonna 2023!

Takaisin listaukseen