Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanjohtajan blogi 28.1.2022 – Miten menee?

28.1.2022

Tässä ajassa, koronan myötä kummalliseksi muuttuneen maailman keskellä, meillä jokaisella on tärkeä tehtävä. Meidän on tärkeä pitää toisistamme huolta.

Tämä pätee kaiken ikäisiin ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa eläviin. Kun tilanne on päällä, apua, tukea ja huomioita annetaan luontaisesti ensin niille, joilla tarve on suurin. Ikääntyneille, sairaille, riskiryhmille ja heille joiden on vaikea selvitä yksin. Ja näin toki tuleekin olla. Nyt kuitenkin kun tilanne on pitkittynyt, on tärkeää muistaa huomioida myös niitä, jotka yleensä joustavat, sinnittelevät ja pärjäävät.

Erityisesti mielenkiintoa kannattaa nyt tarjota nuorten suuntaan. Nuoren ihmisen elämässä kaksi vuotta on ikuisuus. Siinä ajassa saatetaan kohdata ja elää juuri niitä kriittisiä vuosia, jotka muokkaavat minää ja itsetuntoa ratkaisevalla tavalla. Yhä useampi nuori kokee rajoituksista, maskien käytöstä, harrastusten keskeytyksistä, sosiaalisten tilanteiden vähentymisestä ja muista koronan aiheuttamista muutoksista johtuen etäisyyttä, erillisyyttä tai yksinäisyyttä. Nuorten pahoinvointi ja päihteiden käyttö on noussut entistä enemmän esiin.  Tärkeitä olisivat tavanomaiset ja arkiset kontaktit ihmisiin, vuoropuhelu erilaisten ihmisten kanssa, mahdollisuudet ottaa perspektiiviä omille ajatuksille ja saada ilon, onnistumisen, tarpeellisuuden ja hyväksynnän kokemuksia.

Koska viimeksi olet kysynyt kuulumisia kohtaamaltasi nuorelta?

Pienellä teolla voi olla suuri merkitys yksinäiselle nuorelle. Lasten ja nuorten keskus on käynnistänyt Miten menee -kampanjan, jossa haastetaan kysymään kuulumisia nuorilta. Kampanja on käynnissä ystävänpäivään saakka. Nurmijärven kunta haluaa osaltaan kannustaa kaikkia mukaan kampanjaan.

Kampanjassa haastetaan kysymään kymmeneltä nuorelta mitä heille kuuluu. Kuulumisten kysyminen on pieni teko, jolla voi olla suuri merkitys yksinäiselle nuorelle. Haasteeseen osallistuvat voivat myös levittää haastetta eteenpäin esimerkiksi kavereille, kollegoille, opettajille tai valmentajille.

Nurmijärven kunnassa nuorisotyötä on tehty tehostetusti ja kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla pandemian eri vaiheissa. Tarjolla on monenlaisia palveluita, nuorisotiloja, ohjaamotoimintaa, kaverikerhoja jne, joissa työskentelee joukko ammattiosaajia, kuten nuorisotyöntekijämme, kuraattorimme ja etsivät nuorisotyöntekijämme.

Sosiaali- ja terveyspuolelta on myös saatavissa apua ja tukea erilaisiin tilanteisiin. Tarjolla on erilaisten  ammattilaisten apua, chat-palveluita, apua huolen puheeksi ottamiseen sekä mahdollisuus myös tuoda ilmi huoltaan nuoren tilanteesta.

Ollaan läsnä ja lähellä. Pidetään huolta. Kysytään miten menee ja kuunnellaan mitä meille kerrotaan. Ystävänpäivää kannattaa tässä ajassa viettää joka päivä.

Outi

Takaisin listaukseen