Ajankohtaista

Kunnanjohtajan blogi

Kunnanjohtajan blogi 25.8.2023 – Tykkitornit ovat Nurmijärven aarre

25.8.2023

Sosiaalisessa mediassa on herännyt viimepäivinä huoli Rajamäellä sijaitsevien tykkitornien kohtalosta. Moni keskustelija on kysellyt tornien taustoja, omistusta, maa-aluetta jne.

Kun kiinnostus on korkealla, on hyvä valottaa hieman tilannetta.

Kuvaaja Sami Puranen

Tykkitornit on alun perin rakennettu välirauhan aikaan suojaamaan Alkon tehtaita. Tornit ovat nykyisin Nurmijärven kunnan omistuksessa. Nurmijärven kunta omistaa myös maa-alueen, jolla tornit sijaitsevat. Tornit ovat suojeltuja ja kunta on sitoutunut pitämään niistä huolta.

Vuosien varrella torneihin on tehty huolto- ja kunnostustoimenpiteitä, joilla on korjattu ilkivaltaa ja muita vahinkoja ja estetty tornien rapistumista.

Tornit on tehty puolustustarkoituksiin tilanteessa, jossa välirauhan ei uskottu kestävän ja Rajamäen viinatehtaisiin arveltiin kohdistuvan uhkaa. Tornit on tehty eurooppalaismallisten bunkkereiden tapaan siten, että ne ovat nopeasti betonista rakennettavissa ja toimivat jalustana tykeille.

 

Torneilla on valtava merkitys osana tehdasalueen historiaa ja sitä kautta Nurmijärven matkailua. Sotahistoriaa sekä teollisuusmatkailua harrastavien näkökulmasta Rajamäen tykkitornit ovat vaikuttava ja tärkeä kohde Nurmijärvellä. Toinen tornien kanuunoista on sijoitettu läheiseen Rajamäen tehdas- ja alkoholimuseo Ryyppiin, jossa on myös yksi harvoista aidoista jäljelle jääneistä Molotovin cocktaileista.

Rajamäki sodassa -kävelykierros on varattavissa Doerzin kautta.

Tykkitornit ovat myös herättäneet runsaasti kiinnostusta kansainvälisissä vierailijoissa. Visit Nurmijärvi -sivuja onkin tarkoitus täydentää ulkomaisia vierailijoita silmällä pitäen englanninkielisillä sivuilla kunnan tärkeimmistä kohteista, mukaan lukien siis myös tykkitornit

Kuvaaja Sami Puranen

Ilmasta otettujen dronekuvien perusteella on sosiaalisessa mediassa oltu huolestuneita toisen tornin katon kunnosta. Kattorakenne tarkastetaan ennen talvea ja tehdään tarvittavat toimet. Kunta teettää torneille myös laajemman kuntotutkimuksen lähiaikoina. Ajatus on samalla pohtia, miten torneja voitaisiin hyödyntää nykyistä monipuolisemmin ja onko mahdollisuuksia sallia yleisön pääsyä johonkin tornien osiin. Nykykuntoisena torneja voi ihailla ulkopuolelta, mutta tornien sisätiloihin tai tornin huipulle ei voida päästää vierailijoita.

Rahaa on tässä vaiheessa varattu akuutteihin korjaustarpeisiin. Lisäksi mahdollisuutta esim. EU-rahoituksen saamiseen on tarkoitus kartoittaa.

Ideoita tornien hyödyntämisestä on palloteltu paljonkin eri tahojen kanssa. Torneja on jo hyödynnetty elokuvaproduktioissa ja tornit ovat keskeinen osa Anoran ruukkialueen matkailusuunnitelmaa. Tilat ovat ulkotiloihin verrattavat, kosteat ja kylmät – mutta alakerroksen luolamainen holvi saattaisi olla kesäaikaan sopiva paikka esimerkiksi jonkinlaiselle taidenäyttelylle.

Kuvaaja Sami Puranen

Kunta ottaa mielellään vastaan ideoita tornien tulevaisuudesta. Olemme myös valmiita keskustelemaan yhteistyöstä. Ilahduttavaa on, että tornit ovat herättäneet myös talkoointoa. Omin päin torneihin tai niiden ympäristöön ei kuitenkaan tule kohdistaa toimenpiteitä. Roskien keruu ja muu jokamiehenoikeuksien mukainen toiminta on toki suotavaa, mutta tornien ja niiden ympäristön kunnostuksen tai raivauksen osalta on toimittava kuntavetoisesti.

Outi

Takaisin listaukseen