Ajankohtaista

Kunnanjohtajan blogi

Kunnanjohtajan blogi 16.9.2022 – Demokratian ydin on avoin viestintä ja vuoropuhelu – osallistu kyselyyn ja kerro miten voisimme kehittää viestintäämme

16.9.2022

Nurmijärvellä on viimeisten neljän vuoden aikana panostettu isosti kunnan viestintään – avoimuuteen, vuoropuheluun, viestintään eri kanavissa, viestinnän oikea-aikaisuuteen, saavutettavuuteen jne.

Kunnanvaltuusto hyväksyi huhtikuussa 2019 kunnan historian ensimmäisen viestintäohjelman ”Reagoivasta tiedottamisesta ennakoivaan viestintään”.  Viestintäohjelman tarkoitus oli tukea kuntastrategian Nurmijärvi – positiivinen ilmiö toteuttamista ja toimia koko kunnan viestinnän tekemistä ja kehittämistä ohjaavana strategisena suunnitelmana. Viestinnän visioksi asetettiin se, että Nurmijärvi ymmärretään positiivisena ilmiönä.

Viestintäohjelma sisälsi neljä päätavoitetta:

 • Aktiivisen vuoropuhelun seurauksena nurmijärveläiset sitoutuvat kotikuntaansa
 • Aktiivinen viestintä ja markkinointi lisäävät Nurmijärven vetovoimaa
 • Aktiivinen sisäinen ja ulkoinen viestintä vahvistavat Nurmijärven kunnan työnantajamielikuvaa
 • Aktiivinen vuoropuhelu ja viestintä lisäävät elinkeinoelämän aktiivisuutta.

Viestintäohjelman hyväksymistä seuraavina vuosina tehtiin lukuisia kehittämistoimenpiteitä ja kehitysprojekteja, joilla pyrittiin parantamaan kunnan viestintää eri sidosryhmien kanssa. Huomiota kiinnitettiin myös kuntademokratian selkokielistämiseen ja tuomiseen uusiin kanaviin mm. tiedotustilaisuuksia pidettiin livestreamissä ja NurmijärviTV sai alkunsa.

Lähes koko kunnan viestintäkanavapaketti on kokenut tavalla tai toisella uudistuksen.

 • Brändi-ilme
 • Kunnan kotisivut, erilaiset teemasivut parantavat tiedonsaantia
 • Sosiaalisen median kanavat, aloitettu tavoitteellinen Facebook-, Instragram-, LinkedIN-, Youtube- ja Twitter-viestintä
 • Palautejärjestelmä Solmu sai alkunsa ja kuntalaiset ovatkin sen ottaneet omakseen hienosti
 • Kunnan tiedotuslehti ja kesäesite kokivat uudistumisen
 • Tapahtumakalenteri ja Visit Nurmijärvi -matkailusivusto uutena
 • Mainos- ja työpaikkailmoitusten konsepti ja Ilmiöntekijöiden esittely eri kanavissa
 • Blogiympäristö
 • Videoviestintää on kehitetty

Voit tutustua tarkemmin raporttiin viestintäohjelman toteutumisesta täältä. Raportissa avataan laajemmin mittareita ja toimenpiteitä.

Nyt on tullut aika uudistaa viestintäohjelma maaliskuussa hyväksytyn kuntastrategian vuosille 2022–2030 pohjalta. Viestintäohjelman tekemiseen halutaan ottaa mukaan niin kuntalaiset, henkilöstö ja kuin päättäjätkin.

Viestintäohjelmassa määritellään, kuinka kunnan viestintää ja markkinointiviestintää kehitetään Nurmijärvi – Paremman arjen ilmiö -kuntastrategian viitoittamaan suuntaan.

Miten sinä kehittäisit kunnan viestintää? Vastaa kyselyyn 30.9.2022 mennessä. Kyselyssä saadut vastaukset huomioidaan valmistelutyössä. Kunnanhallituksen on tarkoitus päättää viestintäohjelmasta vuoden 2022 aikana.

Vastaa kyselyyn (siirtyy kyselysivulle) >>

Outi

Takaisin listaukseen