Ajankohtaista

Kunnanjohtajan blogi

Kunnanjohtajan blogi 13.4.2022 – Ilmastotekoja nurmijärjellä

13.4.2022

IPCC:n kolmas raportti julkaistiin alkukuusta ja se varoittaa, että ruokaturva ja vesiturvallisuus ovat jo heikentyneet ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on vaikea päästä nykytoimilla.

Suomen ilmastopaneeli arvioi viime vuonna, että Suomessa ilmastonmuutos tuo mukanaan erityisesti rankkasateita ja hulevesitulvia kaupunkeihin.

Ilmastoasia ei ole enää kenellekään vieras ja viime kesien helleaallot, kuivuudet, metsäpalot ja muut ekosysteemeihimme vaikuttavat asiat ovat konkretisoineet, että tilanne vaatii pikaisia toimia ja olemme kaikki vastuussa ilmastonmuutoksen torjunnasta.

No – Miten siis Nurmijärven kunta vastaa ilmastohaasteeseen?

Nurmijärven kunta tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tähän tavoitteeseen päädyttiin viime vuonna tehdyn ilmastokyselyn perusteella, jossa suurin osa vastanneista oli sitä mieltä, että tavoitevuodeksi tulisi asettaa 2035.

Parhaillaan laadimme ilmastotyön toimenpidesuunnitelmaa ja menossa on myös kunnan ilmastotyökysely, jossa selvitämme, millaisia ilmastotekoja sinä teet tai tekisit, jos se olisi mahdollista. Kysymme myös, mihin suuntaan kunnan ilmastotyötä pitäisi viedä? Vastaustesi avulla saamme tietoa siitä, miten meidän pitäisi toimia ja miten voisimme paremmin kannustaa sinua kestäviin valintoihin. Vastaa siis pian – viimeistään 18.4.2022.

Kunnassa on jo tehty ja työn alla joukko ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä ilmastotekoja. Ilmastoteot kohdistuvat luonnonvarojen säästämiseen, liikenteeseen ja jätteen määrään. Tuotteiden ja palvelujen hankinnoissa otetaan huomioon niiden ympäristöystävällisyys.

Tässä esimerkkejä muutamista konkreettisista ilmastoteoista:

  • Kunnan hankinnoissa huomioidaan ympäristötekijät, kuten hankittavan asian pienipäästöisyys, veden- ja sähkönkulutus sekä muovin käyttö tai palvelujen tarjouspyynnöissä, esimerkiksi koulukuljetusten tai autojen hankinnassa.
  • Uusien kohteiden rakentamisessa huomioidaan energiatehokkaat ratkaisut, jolloin pystytään pienentämään ostettavan energian määrää. Vanhaa talotekniikkaa uusitaan energiatehokkaammiksi, jolloin myös niiden säädettävyys paranee.
  • Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa opetetaan ja ohjataan lapsia toimimaan ympäristöystävällisesti. Kouluissa kierrätetään oppikirjoja ja -materiaaleja mahdollisimman paljon.
  • Liikuntapaikoilla pyritään toimimaan energiatehokkaasti, kun esimerkiksi jäähalli ja tekonurmet kuluttavat paljon energiaa.
  • Liikenteen päästöjä pyritään pienentämään ylläpitämällä palvelutasopäätöksen mukaista vuoroväliä työssäkäyntiin ja asiointiin taajamien ja Helsingin keskustan välillä, lisäämällä liityntäpysäköinnin paikkoja, kehittämällä sisäistä joukkoliikennettä taajamien välille, pitämällä lipputuotteiden hinnat seudullisesti kilpailukykyisinä ja selvittämällä lippujärjestelmien yhdistämisen mahdollisuuksia.
  • Kunnassa jätteen määrää vähennetään lajittelemalla jätteet, vähentämällä ruokahävikkiä, käyttämällä kierrätysmateriaaleja, hankkimalla laadukkaita ja kestäviä tuotteita.
  • Ruokahävikin vähentäminen myymällä ylijäämäruokaa henkilökunnalle on ollut kunnassa pitkäaikainen toimintatapa. Ruokahävikkiä voi kukin vähentää ostamalla ylijäämäruokaa puoleen hintaan ResQClub-palvelun tarjoaman sovelluksen kautta. Aleksia ruoka- ja siivouspalveluiden ravintoloissa on ollut ResQ Club -palvelukäytössä elokuusta 2019 lähtien.

Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta tärkeitä osa-alueita ovat liikenne- ja maankäytön suunnittelu. Tieliikenne aiheuttaa tällä hetkellä Nurmijärven alueen suurimmat hiilidioksidipäästöt. Kestävien kulkutapojen osuutta voidaan kasvattaa vain yhteistyössä Uudenmaan kuntien kanssa ja riittävin resurssein. Ilmastotyön läpileikkaavuus tulee tunnistaa koko kunnan toiminnassa.

Heinäkuun alussa tulee voimaan uusi ilmastolaki, johon liittyen on tulossa uusi velvoite kunnille, seuduille ja maakunnille laatia ilmastosuunnitelmat. Täydentävä esitys ilmastosuunnitelmista on tarkoitus antaa hallituksen esityksenä ensi syksynä.

Kunnan äskettäin hyväksytyssä strategiassa vastuullisuus on yksi kunnan toimintaperiaatteista. Tämä pitää sisällään sen, että huomioimme ympäristö- ja ilmastonäkökulmat toiminnassamme ja toiminnan tueksi laaditaan tarvittavia suunnitelmia, sekä ohjelmia.

Lisätietoa kunnan ilmastoteoista verkkosivujemme Ilmastotyö-sivuilta. Tutustu myös Nurmijärven Sähkön energianeuvonnan palveluihin.

Outi

Takaisin listaukseen