Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Liikunta, Liikuntapaikat, Opetus ja koulutus, Päätöksenteko, Rakentaminen

Kunnanhallitus päätti laajentaa Rajamäen kampuksen liikuntatilaa

6.6.2023

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 5.6.2023 laajentaa Rajamäen kampuksen liikuntatilaa. Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa Kuntola-rakennus oli tarkoitus säilyttää osana kampusta. Hankkeen edetessä päätettiin, ettei Kuntolaa peruskorjata, jolloin kampukselta jäi pois Kuntolan liikuntatila. Näin ollen kunnanhallitus näki perustelluksi laajentaa Rajakaaren tilalle rakennettavaa liikuntahallia. Laajennus mahdollistaa kolmen liikuntaryhmän toiminnan samanaikaisesti ja tarjoaa riittävät harjoitusolosuhteet iltakäyttäjille. Tästä huolimatta Rajamäen kampuksen liikuntatilat jäävät pienemmiksi kuin aiemmin Rajamäessä käytössä olleet liikuntatilat.  

Miksi laajennus tehtiin?

Liikuntatilaa käyttää sekä ala- että yläkoulun opetusryhmät, ja laajennettua liikuntatilaa voivat käyttää samanaikaisesti kaksi yläkoulun ryhmää ja yksi alakoulun ryhmä. Iltapäivisin alakoulun tuntien päättyvät, salia tulee käyttämään lukion liikuntaryhmät niin kauan, kun lukion toimipiste on Rajamäellä. Samanaikaisesti liikuntasalissa voi olla 80 oppilasta.

Suuremmassa liikuntatilassa voidaan toteuttaa opetussuunnitelman mukaista laadukasta ja turvallista liikunnanopetusta liikuntatunneilla ja tilassa voi toimia kolme liikuntaryhmää yhtä aikaa. Suurempi liikuntasali tarjoaa riittävästi harjoitusolosuhteita urheiluseurojen ilta- ja viikonloppukäyttöön ja mahdollistaa myös turnaus- ja kilpailutoiminnan. Suurempi sali mahdollistaa mitoiltaan salibandyn pelaamisen ja ottelut, sekä iltakäytön koko kunnan alueen toimijoille ja harrastusseuroille.

Kuinka paljon liikuntatilaa suurennetaan? 

Jotta liikuntasali olisi jaettavissa järkevästi kolmeen osaan, liikuntasalin kokoa päätettiin kasvattaa noin 200 m2. Liikuntasalin kooksi tulee 1150 m2-1200 m2 ja kukin lohko on noin 400 m2. Tällöin kussakin osiossa mahdollistuu monipuolinen liikkuminen.

Liikuntatilan määrä Rajamäessä

Aikaisemmin Rajamäen keskustassa oli liikuntaan käytettäviä liikuntatiloja yhteensä 2078m2 sisältäen alakoulun liikuntasalin (190 m2), Kuntolan liikuntasalin (608 m2), Rajakaaren monitoimitilan, peilisalin ja budotilan (1280 m2). Alakoulun liikuntasalin koko 190 m2 on kooltaan liian pieni useimpiin sisäpeleihin ja koulun oppilasmäärään (noin 600) nähden riittämätön.

Kilpailutuksen jälkeen Rajamäen kampus päätettiin toteuttaa uudisrakennuksena, jolloin hankesuunnitelman mukaisten liikuntatilojen määrä vähenee hankesuunnitelmasta poiketen kahdesta yhteen. Neliömäärä olisi vähentynyt ilman Kuntolan liikuntatilaa nykytilanteeseen verrattuna 280 m2. Kunnanhallitus päätti 5.6.2023 kasvattaa rakennettavan liikuntatilan kokoa noin 200 m2:llä. Näin Rajamäen liikuntatilan määrä vähenee aiemmasta tilanteesta noin 80 m2:llä.

Miksi laajennuspäätös tehdään nyt?

Keväällä päättyneessä kilpailutuksessa yksikään tarjoaja ei esittänyt huonokuntoisen Kuntola-rakennuksen peruskorjausta, vaan kaikki kilpailutukseen osallistuneet tarjosivat uudisrakennusvaihtoehtoa. Samalla ratkesi, että hankesuunnitelma ei toteudu alkuperäisen ajatuksen mukaisesti, kun Kuntolan korjausta ei toteuteta, vaan Rajamäen kampus päätettiin toteuttaa uudisrakennuksena. Muutos turvaa terveet tilat Rajamäessä.

Koska Kuntola-rakennusta ei peruskorjata, olisi kampukselta hävinnyt yksi liikuntatila. Tämä ei olisi tukenut oppilaiden, opiskelijoiden ja harrastajien tarvetta.

Kilpailutus piti sisällään mahdollisuuden muutoksille hankkeelle myönnetyn investointimäärärahan puitteissa. Päätös muutoksista tehtiin kunnanhallituksessa 5.6.2023. Kunnanhallitus päätti kasvattaa rakennettavan liikuntatilan kokoa noin 200 m2:llä. Näin Rajamäen liikuntatilan määrä vähenee aiemmasta tilanteesta noin 80 m2:llä. Päätös mahdollistaa, että koulujen liikunnanopetuksen sekä koko kunnan alueen toimijoiden ja harrastajien tarpeet turvataan.

Liikuntatilan laajentamisella on noin 600 000 € (alv. 0 %) vaikutus. Hankkeelle myönnetyn investointimäärärahan puitteissa lisäys mahtuu hankeriskivaraukseen. Urakkatarjous on noin 23,9 M€ (alv. 0 %) ja hankkeelle varattu investointimääräraha on 27,5 M€ (alv. 0 %).

Lisätietoa

Lue lisää kunnanhallituksen päätöksestä ja esityslistasta.

Takaisin listaukseen