Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Päätöksenteko

Nurmijärven kunnanhallituksen 5.6.2023 kokouksen päätökset

5.6.2023

§83 Rajamäen kampuksen liikuntatilan laajentaminen

Käsittely:

Esittelijä täydensi esitystään seuraavilla lisäyksillä (lisäykset tummennettu);

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala on esittänyt Rajamäen kampuksen liikuntasalin laajentamista 1000 m2:stä 1150-1200m2:iin seuraavin perustein:

Rajamäen kampuksen liikuntasaliin sivistys- ja hyvinvointitoimiala esittää nykyisestä suunnitelmasta poiketen noin 200 lisäneliöitä, jotta tilassa voidaan toteuttaa opetussuunnitelman mukaista laadukasta ja turvallista liikunnanopetusta liikuntatunneilla ja tilassa voi toimia kolme liikuntaryhmää yhtä aikaa. Suurempi liikuntasali tarjoaa riittävästi harjoitusolosuhteita urheiluseurojen ilta- ja viikonloppukäyttöön ja mahdollistaa myös turnaus- ja kilpailutoiminnan. Isompi sali mahdollistaa mitoiltaan salibandyn pelaamisen ja ottelut, sekä iltakäytön koko kunnan alueen toimijoille ja harrastusseuroille.

Liikuntatilaa käyttää samanaikaisesti ala- ja yläkoulun opetusryhmät. Yläkoulun liikunnan opetusryhmän koko on 20–25 oppilasta ja alakoulun opetusryhmä on 25–28 oppilasta. Liikuntasalissa on yhtä aikaa kaksi yläkoulun ryhmää ja yksi alakoulun ryhmä. Iltapäivisin alakoulun tuntien päättyvät, salia tulee käyttämään lukion liikuntaryhmät, joissa 17–26 opiskelijaa niin kauan, kun lukion toimipiste on Rajamäellä. Samanaikaisesti liikuntasalissa voi olla 80 oppilasta, joista suurin osa on yläkouluikäisiä.

Lasten ja nuorten hyvinvointia ja liikunnallisten elintapojen syntymistä edistävät myönteiset kokemukset koululiikunnassa ja seuratoiminnassa. Riittävän tilavat ja asianmukaiset liikuntatilat vaikuttavat positiivisesti myönteisen liikkumiskokemuksen syntymiseen osaavien opettajien ja ohjaajien ohjauksessa. Osa oppilaista kokee pienet liikuntatilat ahdistavina, eikä ahtaus tue osallistumista liikuntatunneille ja liikkumisesta innostumista.

Jotta liikuntasali olisi jaettavissa järkevästi kolmeen osaan, tulisi liikuntasalin kokoa kasvattaa noin 200 m2. Liikuntasalin kooksi tulisi 1150 m2- 1200 m2 ja kukin lohko olisi noin 400 m2. Tällöin kussakin osiossa mahdollistuisi monipuolinen liikkuminen.

Aikaisemmin Rajamäen keskustassa oli liikuntaan käytettäviä liikuntatiloja yhteensä 2078m2 sisältäen koulujen liikuntasalit, Rajakaaren monitoimitilan, peilisalin ja budotilan. Alakoulun liikuntasalin koko on 190m2, joka on kooltaan liian pieni useimpiin sisäpeleihin ja koulun oppilasmäärään (n. 600) nähden riittämätön. Hyväksytyn hankesuunnitelman mukaan olisi Rajamäen keskustassa kaksi liikuntasalia ja kampuksen liikuntatila yhteensä 1798 m2.

Kilpailutuksen jälkeen Rajamäen kampus tullaan toteuttamaan uudisrakennuksena, jolloin hankesuunnitelman mukaisten liikuntatilojen määrä vähenee hankesuunnitelmasta poiketen kahdesta yhteen. Neliömäärä liikuntatiloissa vähenee nykyisestä 280 m2 (2078 m2 – 1798 m2 = 280 m2). Tämän takia sivistys- ja hyvinvointitoimiala esittää tulevan uuden liikuntatilan koon kasvattamista noin 200 m2:llä 1000 m2:stä 1150 m2- 1200 m2:iin.

Liikuntatilan laajentamisella on noin 600 000 € (alv. 0 %) vaikutus. Hankkeelle myönnetyn investointimäärärahan puitteissa lisäys mahtuu hankeriskivaraukseen. Urakkatarjous on noin 23,9 M€ (alv. 0 %) ja hankkeelle varattu investointimääräraha on 27,5 M€ (alv. 0 %).

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän täydentämän esityksen.

§86 Nurmijärven asumisen ohjelma 2023–2030

Käsittely:

Arto Hägg esitti Vaulamon, Sivulan ja Tapiolinnan kannattamana, että talokohtaisesti kolmioiden ja tätä suurempien asuntojen osuus huoneistoneliöistä tarkistetaan ohjelman seuraavassa päivityksessä.

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa kukaan ei vastustanut Häggin esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan Nurmijärven asumisen ohjelman vuosille 2023–2030 sillä lisäyksellä, että talokohtaisesti kolmioiden ja tätä suurempien asuntojen osuus huoneistoneliöistä tarkistetaan ohjelman seuraavassa päivityksessä.

 

§89 Yhtymäkokousedustajien valinta Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 21.6.2023

Päätös:

Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi Alpo Sailion ja varaedustajaksi Riina Mattilan 21.6.2023 pidettävään Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen.

Lisäksi kunnanhallitus antoi yhtymäkokousedustajalle toimintaohjeen hyväksyä yhtymähallituksen esitys kuntayhtymän määräalojen myynnistä ja kuntayhtymän purkamisesta.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 13.6.2023. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen