Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen 13.2.2023 kokouksen päätökset

14.2.2023

Nurmijärven kunnanhallituksen 13.2.2023 kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

§ 22   Kehitys- ja keskusteluasiat

Esityksen mukaan.
Lisäksi kunnanhallitus keskusteli

  • Iivarin metsätiestä
  • Vaalien palkkioiden maksatusaikataulusta ja palkkionmaksun aikaistamisesta

 

§ 23   Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2023–2025

Käsittely:

Riikka Raekannas esitti Mattilan ja Niinimäen kannattamana asian palauttamista valmisteluun.
Palautuksen perusteena ja evästyksenä, että suunnitelmaan lisätään seuraavat asiat:

  1. Lasten- ja nuorten hyvinvoinnin tila Nurmijärvellä, eri-ikäisten lasten lukumäärä, työttömyysprosentit, lapsiperheet, syntyneet lapset
  2. Suunnitelmaa ohjaavat elementit, keitä on osallistettu suunnitelman tekemiseen?
  3. Kuntastrategian painopisteet
  4. Avataan käsitteet (Suomen harrastamisen -malli, Mape)
  5. Lapsiystävällinen hallinto ja päätöksenteko, lapsivaikutusarvioinnit päätöksenteossa
  6. Yhteistyön järjestämisestä eri viranomaisten sekä lapsille ja nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen ja kolmannen sektorin välillä

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Raekannaksen esitystä, joten kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

§ 24     Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan määrääminen eduskuntavaaleihin 2023

Käsittely:
Esittelijä täydensi päätösesitystään seuraavasti:

Herunen
jäseneksi nimetään Eila Lehtonen VAS

Kirkonkylä C
varajäseneksi nimetään Hilkka Ylä-Jääski KD

Klaukkala A
jäseneksi nimetään Tiina Ahokas KOK (Ismo Pohjan tilalle)

Klaukkala B
jäseneksi nimetään Ismo Pohja KOK (Tiina Ahokkaan tilalle)

Metsäkylä
jäseneksi nimetään Satu Hallenberg KOK

Perttula
jäseneksi nimetään Harri Lepolahti SDP
varajäseneksi nimetään Jyri Lepolahti SDP

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän täydennetyn päätösesityksen.

§ 25   Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin

Käsittely:
Petri Vaulamo esitti Häggin kannattamana, että kunnanhallitus käyttää otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan päätökseen § 3, 26.1.2023.

Maiju Tapiolinna esitti Maijalan kannattamana, että kunnanhallitus ei käytä otto-oikeutta Iivarin Metsätietä koskevassa teknisen lautakunnan päätöksessä § 3, 26.1.2023.

Koska kunnanhallitus ei voinut olla yksimielinen, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että
Vaulamon esitys otto-oikeuden käyttämisestä = JAA
Tapiolinnan esitys otto-oikeuden käyttämättä jättämisestä = EI

Äänestyksen tulos
9 JAA (Hägg, Lepolahti, Mattila, Mustonen, Niinimäki, Raekannas, Sivula, Örling, Vaulamo)
2 EI (Maijala, Tapiolinna)

Maiju Tapiolinna jätti päätökseen eriävän mielipiteen perusteena: Jos päätös muutetaan vastaamaan teknisen lautakunnan alkuperäistä viranhaltijaesitystä vastaavaksi, on päätös lainvastainen. Kadunpitopäätöstä ei ole tehty, joten tie on yksityistie, joita kunta ei tue kuin rahallisin avustuksin. Tällöin tiekunnan tulee olla aktiivinen ja tiekunnan tietojen tulee olla viranomaisjärjestelmissä ajan tasalla. Jouni Maijala yhtyi Tapiolinnan eriävään mielipiteeseen.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti äänin 9 JAA – 2 EI käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätökseen § 3, 26.1.2023. Muiden päätösten osalta kunnanhallitus ei käyttänyt otto-oikeuttaan.

Maiju Tapiolinna ja Jouni Maijala jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 21.2.2023. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen