Ajankohtaista

Päätöksenteko

Kunnanhallitus hyväksyi toimitilaohjelman ja kehitettävien kiinteistöjen listauksen

16.11.2020

Nurmijärven kunnanhallitus hyväksyi 16.11.2020 toimitilaohjelman, joka linjaa Nurmijärven kunnan toimitilojen omistamisen, vuokrauksen tai muun hankinnan sekä tilojen ylläpidon ja muiden toimenpiteiden yleiset pääperiaatteet. Nurmijärven kunta omistaa tällä hetkellä noin 290 erillistä rakennusta tai tilaa, joiden tekninen arvo on noin 258 miljoonaa euroa ja jälleenhankinta-arvo noin 333 miljoonaa euroa. Toimitilaohjelman keskeisiin periaatteisiin kuuluu muun muassa, että kunta hallinnoi ja omistaa vain niitä tiloja, joita palvelutuotannon toteuttamiseksi tarvitaan.

Päätöksen yhteydessä kunnanhallitus hyväksyi Kehitettävät kiinteistöt -toimitilaluettelon, johon on kerätty kunnan palveluverkon kannalta tarpeettomia kehitettäviä kiinteistöjä. Listaukseen on siis kirjattu niitä kiinteistöjä, joita kunnan ei välttämättä ole tarpeellista itse omistaa pidemmällä aikavälillä. Kiinteistöjen omistuksen siirtyessä kunnalta käyttäjäomistajille, kunnan on mahdollista keskittää ylläpito- ja peruskorjausresurssit kunnan palveluverkon kannalta olennaisiin kiinteistöihin. Kiinteistön siirtyminen käyttäjäomistajalle mahdollistaa myös kiinteistöjen pysymisen jatkossa paremmassa kunnossa.

Luvassa ei ole yllättäviä muutoksia, sillä lukuisat listalla olevista kiinteistöistä edellyttävät kehitystyötä ennen myyntiä. Kunta käy myös mahdollisesta kehittämisestä keskustelun kiinteistön käyttäjien kanssa hyvissä ajoin. Jokaisesta kehitystoimenpiteestä (myynti, kaavamuutos) päätetään erikseen. Kehitettävien kiinteistöjen luetteloa täydennetään ja pidetään ajantasaisena.

Takaisin listaukseen