Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Päätöksenteko, Viestintä

Kunnanhallitus hyväksyi kaksi strategista ohjelmaa: Sivistys- ja hyvinvointitoimialan kehityssuunnitelman sekä viestintäohjelman

21.12.2022

Nurmijärven kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 19.12.2022 kaksi strategiaa toteuttavaa ohjelmaa: sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelman sekä kunnan viestintäohjelman. Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelma ohjaa kunnan suurimman toimialan kehittämistä vuosina 2023–2030. Viestintäohjelma puolestaan ohjaa kunnan viestinnän ja markkinointiviestinnän kehittämistä 2023–2030. Ohjelmat täsmentävät maaliskuussa hyväksytyn Nurmijärvi – Paremman arjen ilmiö -kuntastrategian edistämistä. Molempiin ohjelmien valmisteluun osallistettiin laajasti eri sidosryhmiä.

Kolme teemaa kunnan suurimman toimialan kehittämiseksi

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelman sisällöt kohdistuvat pääasiassa uuden kuntastrategian Hyvinvoiva Nurmijärvi -teemaan. Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelma suuntaa päätöksentekoa ja linjaa koko toimialan yhteisen kehittämissuunnan. Suunnitelmassa on huomioitu valtakunnalliset toimialaa koskevat linjaukset ja tavoitteet.

Kehittämissuunnitelmassa palvelujen kehittämisessä yhtenä lähtökohtana on tulosalueiden välinen yhteistyö, jota toteutetaan kolmen teeman, yhteisöllisyyden ja osallisuuden, laadukkaan palvelun varmistamisen sekä arjen hyvinvoinnin pohjalta. Kunkin teeman alle on määritelty painopistealueet, joille on asetettu tavoitteita kohdennettuna eri ikäluokille. Kehittämissuunnitelman painopistealueet ja asetetut tavoitteet ohjaavat vuosittaista talousarvion valmistelua. Suunnitelma tukee tulosalueilla ja yksiköissä tehtävää tärkeää työtä nurmijärveläisten parhaaksi.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelmaan voi tutustua kunnanhallituksen esityslistalla.

Asiakaslähtöistä, vastuullista ja rohkeaa viestintää

Nurmijärven kunnan viestintäohjelma kertoo, kuinka kunnan viestintä tukee Nurmijärvi – paremman arjen ilmiö -kuntastrategian toteuttamista. Ohjelman mukaan kunnan viestinnän tulee olla asiakaslähtöistä, vastuullista ja rohkeaa, avointa, helposti ymmärrettävää, aktiivista ja vuorovaikutuksellista.

Kunnan viestinnän visio on se, että Nurmijärvi koetaan paremman arjen ilmiönä. Lisäksi viestintäohjelmassa täsmennetään, miten kunnan toimintaperiaatteet näkyvät viestinnässä ja mitkä ovat kunnan viestinnän kohderyhmät. Kunnan viestinnän päätavoitteet tulevina vuosina ovat 1. viestintä tukee parempaa arkea 2. viestintä rakentaa toimivaa verkostoa 3. viestintä vahvistaa Nurmijärven vetovoimaa ja 4. viestintä vahvistaa kunnan työnantajamielikuvaa.

Viestintäohjelmassa määritellään, kuinka tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja millä toimenpiteillä viestintäohjelman tavoitteita edistetään.

Viestintäohjelma toimii Nurmijärven kuntaorganisaation viestintää ohjaavana asiakirjana ja kehittämisen työkaluna. Päällekkäisyyden välttämiseksi kunnan matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumaohjelmassa linjataan näihin liittyvistä asioista. Tämä ohjelma on tulossa päätöksentekoon keväällä 2023.

Kunnan viestintäohjelmaan voi tutustua kunnanhallituksen esityslistalla.

Takaisin listaukseen