Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärven kunnanhallituksen 19.12.2022 kokouksen päätökset

20.12.2022

Kunnanhallituksen kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin,

§ 264 Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelma 2023–2030

Käsittely:
Riikka Raekannas esitti Häggin, Niinimäen ja Mustosen kannattamana, että suunnitelman sivulta 12 poistetaan kohdan 2.2 Päätämme alkuluokkatoiminnan vakinaistamisesta ja yhtenäistämme toimintatapoja ensimmäinen kohta ”Vakinaistamme alkuluokkatoiminnan”.

Puheenjohtajan tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Raekannaksen esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Raekannaksen esityksen yksimielisesti.

Riina Mattila esitti Raekannaksen, Lepolahden ja Vaulamon kannattamana, että suunnitelman sivulla 14 kohdan 1.3 Edistämme nuorten ja nuorten aikuisten työllistymistä toinen kohta ”Tarjoamme kaikille nuorille kesäsetelin nuorten kesätyöllistämisen edistämiseksi” korjataan kuulumaan seuraavasti: ”Tarjoamme nuorille kesäsetelin nuorten kesätyöllistämisen edistämiseksi talousarvion puitteissa”.

Puheenjohtaja tiedustellessa asiaa, kukaan ei vastustanut Mattilan esitystä, joten kunnanhallitus hyväksyi Mattilan esityksen yksimielisesti.

Päätös:
Kunnanhallitus päätti hyväksyä sivistys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämissuunnitelman 2023–2030 seuraavin muutoksin:

– Sivulta 12 poistetaan kohdan 2.2 Päätämme alkuluokkatoiminnan vakinaistamisesta ja yhtenäistämme toimintatapoja ensimmäinen kohta ”Vakinaistamme alkuluokkatoiminnan”.

– Sivulla 14 kohdan 1.3 Edistämme nuorten ja nuorten aikuisten työllistymistä toinen kohta ”Tarjoamme kaikille nuorille kesäsetelin nuorten kesätyöllistämisen edistämiseksi” korjataan kuulumaan seuraavasti: ”Tarjoamme nuorille kesäsetelin nuorten kesätyöllistämisen edistämiseksi talousarvion puitteissa”.

Lisäksi kunnanhallitus oikeutti viranhaltijat tekemään kehittämissuunnitelmaan teknisiä korjauksia ja viimeistelemään kehittämissuunnitelman visuaalisen ulkoasun.

 

§ 276 Kehitys- ja keskusteluasiat

Kunnanhallitus keskusteli:

– oikeusministeriön julkaisemasta selvityksestä ”Korruption torjunta kunnallishallinnossa” ja tarpeesta luoda kuntaan korruption torjunnan suunnitelma ja toimintamalli

– Klaukkalan liikennevalojen ajastuksesta

– Märkiön leirikeskuksen sulkemisesta ja sen vaikutuksista lasten ja nuorten leiritoimintaan

– Klaukkalan koulujen tilanteesta ja toivottiin luottamushenkilöiden mukaan ottamista Klaukkalaan alueen pikku-paven suunnitteluun

§ 278 Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtajan viran haettavaksi julistaminen

Esityksen mukaan.
Lisäksi kunnanhallitus päätti nimetä valintaryhmään Joona Suomen, Kalle Mustosen, Jouni Maijalan ja Harri Lepolahden.

 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 27.12.2022. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen