Ajankohtaista

Aleksia, Kunnanhallitus, Päätöksenteko

Kunnanhallitus esittää valtuustolle ettei Aleksia-liikelaitoksen toimintaa kilpailuteta – valtuusto päättää 13.3.

4.3.2024

Aleksia-liikelaitos on Nurmijärven kunnan omistama liikelaitos, joka toimii Nurmijärven kunnan ruoka- ja siivouspalvelujen palveluntuottajana. Lähes kaikki liikelaitoksen palvelut tuotetaan kunnan sisäisille asiakkaille, joista suurimmat tilaajat ovat koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2023 Nurmijärven kunnan kestävän kasvun (NUUKA) -ohjelman. Aleksia-liikelaitoksen osalta kunnanvaltuusto päätti, että Aleksian ruoka- ja siivouspalvelujen tuotantotapaa tarkastellaan.

Aleksian tuotantotavan tarkastelun osalta on loppuvuonna 2023 toteutettu markkinavuoropuhelu, jonka yhteydessä on selvitetty mahdollisten ostajatahojen kiinnostusta Aleksiaan ja sen tarjoamiin palveluihin. Markkinavuoropuheluun osallistui kolme toimialan palveluyhtiötä, joilla on jo ennestään pitkä kokemus vastaavista liiketoiminnoista sekä vastaavista yritysjärjestelyistä julkisten osapuolten kanssa. Markkinavuoropuhelu ei poissulje mahdollisuutta, että mahdolliseen tarjousvaiheeseen mukaan voisi tulla vielä muitakin osapuolia.

Kokonaisarvioinnin perusteella kunnanvaltuuston asettama lähtökohta siitä, että palvelut voidaan ulkoistaa, mikäli markkinaehtoinen tapa tuottaa palvelua on tuotannollisesti ja taloudellisesti edullisempi, näytti markkinakartoituksen perusteella olevan toteutettavissa.

Kunnanhallituksen esitys valtuustolle

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että Aleksia-liikelaitos jatkaa toimintaa kunnan liikelaitoksena eikä toiminnan ulkoistamista lähdetä selvittämään kilpailuttamalla.

Päätöksen Aleksia-liikelaitoksen kilpailutuksesta tekee valtuusto 13. maaliskuuta.

Takaisin listaukseen