Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Liikenne, Päätöksenteko

Kunnanhallitus esittää: Nurmijärvellä ei oteta käyttöön kunnallista pysäköinninvalvontaa

25.9.2023

Nurmijärven kunnanhallitus päätti 25.9.2023 esittää kunnanvaltuustolle, ettei pysäköinninvalvontaa oteta Nurmijärvellä käyttöön. Kunnanhallitus esittää, että kunta lähtee tekemään selvitystä pysäköintiongelman ratkaisemiseksi huomioiden muun muassa pysäköintikieltoalueet ja vapaat parkkitilat. Lopullisesti asiasta päättää kunnanvaltuusto.

Kunnanhallitukselle esitettiin, että kunnallinen pysäköinninvalvonta käynnistettäisiin Nurmijärvellä vuoden 2024 alusta alkaen, yhteistyössä naapurikuntien, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan, kanssa. Esitys perustui kasvaviin pysäköintiongelmiin, väärinpysäköinnin liikennehaittoihin ja liikenneturvallisuuden vaarantumiseen sekä katujen kunnossapidon vaikeuksiin. Erityisesti Krannilan alueella Kirkonkylässä ja Ropakkotien-Alitilantien alueella Klaukkalassa on esiintynyt haasteita pysäköinnin suhteen.

Esityksen tavoitteena oli parantaa liikenneturvallisuutta ja varmistaa liikennesääntöjen noudattaminen. Kunnallisen pysäköinninvalvonnan järjestämisvastuu olisi siirretty Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle, resurssien tehokkaan käytön ja yhtenäisen lähestymistavan naapurikuntien kanssa varmistamiseksi. Esitetyssä mallissa kustannukset kunkin kunnan osalta olisi katettu perityillä pysäköintivirhemaksuilla, ja alustavien laskelmien mukaan ensimmäisen vuoden ohjelmistohankintojen jälkeen ei odoteta kustannuksia kunnille.

Kunnanhallitus ei ollut asiasta yksimielinen. Otto Suhonen (kesk.) esitti Virpi Rädyn (kok.) kannattamana, että esitys palautetaan valmisteluun siten, että tekniseltä lautakunnalta kantaa ennen käsittelyä kunnanhallituksessa ja -valtuustossa. Valmistelussa olisi selvitettävä, onko kunnan alueella noudatettavia periaatteita pysäköintikieltojen asettamisessa tarpeen yhtenäistää, ja onko väärin pysäköintiin joitain vaihtoehtoisia puuttumiskeinoja. Perusteluna oli se, että hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta vastaa kunnan liikenneasioista. Pysäköintikieltojen asettaminen on teknisen lautakunnan alaista toimintaa, joten myös näiden kieltojen valvontaa koskeva asia sopii sen tehtäväalueelle.

Kunnanhallitus ei ollut palautusesityksestä yksimielinen. Äänestyksen jälkeen kunnanhallitus hylkäsi palautusesityksen ja asian käsittelyä jatkettiin.

Maiju Tapiolinna (PS) esitti käsittelyn yhteydessä, ettei pysäköinninvalvontaa oteta Nurmijärvellä käyttöön.  Perusteluna oli se, että osa kunnan pysäköintiongelmista ovat itse aiheutettuja, eikä näistä voida kuntalaisia rangaista pysäköinninvalvonnalla. Kunnalle ei myöskään tule pysäköinninvalvontamaksuista suurempaa taloudellista hyötyä kulujen jälkeen.

Kunnanhallitus hyväksyi Tapiolinnan muutosesityksen (2 JAA – 7 EI – 2 TYHJÄ) ja esittää valtuustolle, ettei pysäköinninvalvontaa oteta Nurmijärvellä käyttöön. Kunnanhallitus edellyttäisi, että kunta lähtee tekemään selvitystä pysäköintiongelman ratkaisemiseksi huomioiden muun muassa pysäköintikieltoalueet ja vapaat parkkitilat. Asia etenee seuraavaksi kunnanvaltuuston käsittelyyn, joka tekee lopullisen päätöksen asiasta.

Tarkemmin asian käsittelystä voi lukea kunnanhallituksen päätöstiedotteesta 25.9.2023.

Takaisin listaukseen