Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen päätökset 15.2.2021

16.2.2021

Nurmijärven kunnanhallituksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin,

§ 46 Nurmijärven kunnan lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta ja vaikutusten arvioinnista

Päätös:
Esityksen mukaan.
Lisäksi kunnanhallitus päätti Petri Vaulamon esityksestä,  että lausuntoon lisätään seuraava teksti:

Nurmijärvi toteaa lausunnossaan seuraavaa: Ladattavien henkilö- ja pakettiautojen sähköistä latausverkostoa ja sähköisen autoilun infrastruktuuria tulee kehittää selvästi voimakkaammin.

§ 52 Palvelurakennuksen tontin luovuttaminen Hoivatilat Oyj:lle perustettavan yhtiön lukuun korttelista 3675 tontti 2, Vanha-Klaukka

Päätös:
Esityksen mukaan.

Lisäksi kunnanhallitus edellytti Artö Häggin esityksestä, että sopimuksella varmistetaan, että toinenkin päiväkoti toteutetaan kohtuullisessa määräajassa tai kunnalle jää oikeus rakentamattoman tontinosan hyödyntämiseen.

§ 53 Urheilupuiston koulun hankesuunnitelman hyväksyminen

Käsittely:

Arto Hägg esitti Salosen kannattamana, että hankesuunnittelun jatkossa huomioidaan, että tutkitaan tilapäismajoitusmahdollisuus esimerkiksi liikunta- ja kilpailutoimintaa varten silloin, kun koulu ei ole käytössä esim. kesälomakaudella. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Riikka Raekannas esitti Vaulamon, Salosen ja Rädyn kannattamana, että hankesuunnitelmassa huomioidaan liikuntasalin suurempi koko palvelemaan monipuolisemmin koululiikuntaa sekä kuntalaisten vapaa-ajanliikunnan mahdollisuuksia.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

esittelijän pohjaesitys = JAA
Raekannaksen muutosesitys = EI

Äänestyksen tulos
4 JAA (Hägg, Jalava, Peltonen, Sailio)
7 EI (Hyvämäki, Pispala, Raekannas, Salonen, Tapiolinna, Vaulamo, Räty)

Kunnanhallitus hyväksyi Raekannaksen muutosesityksen äänin 4 JAA – 7 EI.

Juha Hyvämäki esitti Vaulamon ja Salosen kannattamana, että tutkitaan mahdollisuus Kisatien jatkamiseen Lepsämäntielle liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi.  Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Päätös:
Esityksen mukaisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle
– yksimielisesti, että hankesuunnittelun jatkossa huomioidaan, että tutkitaan tilapäismajoitusmahdollisuus esimerkiksi liikunta- ja kilpailutoimintaa varten silloin, kun koulu ei ole käytössä esim. kesälomakaudella.

– äänin 4 JAA – 7 EI , että hankesuunnitelmassa huomioidaan liikuntasalin suurempi koko palvelemaan monipuolisemmin koululiikuntaa sekä kuntalaisten vapaa-ajanliikunnan mahdollisuuksia.

– yksimielisesti, että tutkitaan mahdollisuus Kisatien jatkamiseen Lepsämäntielle liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi.

§ 55 Hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtajan valinta

Päätös:
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se valitsee hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtajaksi Pirjo Kivistön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 59 Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös:
Esityksen mukaisesti.

Lisäksi keskusteltiin
– Eteva kuntayhtymän omistajakunnille lähetetystä lausuntopyynnöstä
– KUUMA -liikelaitoksen laatimasta ruuhkamaksuselvityksestä
– Keusoten alustavasta tilinpäätöksestä 2020

 

Linkki esityslistaan. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan internetsivuille 23.2.2021.

 

Takaisin listaukseen