Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen kokouksen 5.10.2020 päätökset

6.10.2020

Nurmijärven kunnanhallituksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

§ 204 Osallistuva budjetointi 2020, hankkeiden väliraportointi

Käsittely:

Esittelyosaan lisättiin kohtaan Hanke on viivästynyt koronatilanteen johdosta ja toteuttamistapa koronan sallimissa rajoissa on pohdinnassa puuttuva hanke LiikuntaSankarit liikuttavat lapsia ilmaiseksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
 

Linkki esityslistaan. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan internetsivuille 13.10.2020.

Takaisin listaukseen