Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen kokouksen 31.8.2020 päätökset

1.9.2020

Kunnanhallituksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

173
Lausunto ehdotuksesta jätehuollon perusmaksuksi

Esa Laitinen teki vastaesityksen, ettei hyväksyttäisi perusmaksua, vaan määritetään maksu painon mukaan. Vastaesitys kuitenkin raukesi kannattamattomana ja kunnanhallitus päätti asian pohjaesityksen mukaan.

174
Lausunnon antaminen Hiilineutraali Uusimaa 2035-ilmastotiekartan painopisteistä ja toimintalinjauksista

Kunnanhallitus päätti muutetun esityksen mukaan lisätä lausuntoon seuraavan virkkeen :  Nurmijärven kunta toteaa, että ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta
tärkeitä osa-alueita ovat etenkin liikenne ja maankäytön suunnittelu sekä hiilinieluista huolehtiminen metsien kasvu turvaamalla.

179
Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin

Kunnanhallitus päätti käyttää otto-oikeutta Aleksia liikelaitoksen palvelujohtajan 18.8.2020 10/20 tekemään päätökseen § ja sitä koskevaan Aleksia liikelaitoksen johtokunnan 25.8.2020 ottopäätökseen.

Edelleen kunnanhallitus haluaa yleisesti  korostaa, että pöytäkirjat tulee toimittaa viipymättä kunnanhallitukselle ottoharkintaa varten.

Takaisin listaukseen